دومین کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در رژیونال آنستزی و درمان درد

دومین کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در رژیونال آنستزی و درمان درد

22 آبان 1393

برگزاری دومین کارگاه دو روزه کاربرد سونوگرافی در رژیونال آنستزی و درمان درد با همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران مورخ 28 و 29 آبان ماه 1393 در محل مجتمع بیمارستانی امام خمینی ساختمان ریحانه مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعیتلفن: 88249775

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0