سمينار هفتگي گروه بيوشيمي

سمينار هفتگي گروه بيوشيمي

4 تیر 1384

سمينار هفتگي گروه بيوشيمي به سخنراني آقاي مسعود ساعدي دانشجوي كارشناسي ارشد ساعت 30/10 روز يكشنبه 5/4/84 تحت عنوان : آنزيمهای ماتريکس متالوپروتئيناز در بيماريهای قلبی- عروقی به راهنمايي سرکارخانم دکتر پاسالار در سالن كنفرانس گروه بيوشيمي واقع در دانشكده پزشكي برگزار ميگردد

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0