وب سایت گروه بیوشیمی دانشکده پرشکی فعال گردید

وب سایت گروه بیوشیمی دانشکده پرشکی فعال گردید

22 خرداد 1384

وب سایت گروه بیوشیمی دانشکده پرشکی فعال گردید که در این سایت علاقه مندان میتوانند عنوانهای سمینارها و سخنرانیها را پیگیری نمایند و در حد ظرفیت محل سخنرانی و سمینار شرکت علاقه مندان آزاد میباشد .مدیر گروه بیوشیمی خانم دکتر مهین زهرایی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0