برنامه هفتگي درمانگاههاي ENT

برنامه هفتگي درمانگاههاي ENT

11 دی 1389

برنامه هفتگي درمانگاههاي ENT ُروزهاي دوشنبه.پنجشنبه تعطيل .در سالن آمفي تائتر به شرح زيربرنامه دارند. 1- دوشنبه ژورنال كلاپ ا ز ساعت 8 الي11 درسالن آمفي تائتر2- پنجشنبه.معرفي بيمار عمومي ازساعت 8 الي 11درسالن آمفي تائتر3- برنامه علمي انجمن پزشگانENT پنجشنبه اول هر ماه ازساعُت 8 الي12

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0