برگزاری ژورنال کلاب هفتگی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان امیراعلم

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان امیراعلم

12 مهر 1390

برگزاری ژورنال کلاب هفتگی در بخش گوش، حلق وبینی بیمارستان امیراعلمتحت عنوان : برخورد با بیمار مبتلا به آترزی فوت پلیت استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمدی اردهالی ارائه دهنده : جناب آقای دکتر آچاک مکان : سالن آمفی تئاتر بیمارستان امیراعلمزمان : 11 /7 /1390 ساعت 8:30 صبح برگزار گردید .

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0