معرفی نفرات برتر در آزمون ارتقاء دستیاران نورولوژی

معرفی نفرات برتر در آزمون ارتقاء دستیاران نورولوژی

21 مرداد 1387

نفرات برتر آزمون ارتقاء نورولوژی تیرماه 1387 معرفی گردید. در تاریخ 20/5/87 اداره آموزش تخصصی و فوق تخصصی با جمع بندی نمرات آزمون آسکی اسفند ماه 1386 ( در محل بیمارستان امام خمینی) و نمرات کتبی درون دانشگاهی تیرماه 1387 نفرات اول تا سوم را به شرح زیر معرفی نمود: نام و نام خانوادگی / نمره کل 1. خانم دکتر نرگس حسینی طباطبائی 261 2. خانم دکتر تیفا یکتا نژاد جورشری 257 3. آقای دکتر حامد چراغمکانی 256

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0