معرفی نفر برتر در آزمون ارتقاء نورولوژی

معرفی نفر برتر در آزمون ارتقاء نورولوژی

5 مرداد 1387

نفر برتر در آزمون ارتقاء نورولوژی معرفی گردید. جناب آقای دکتر حامد چراغمکانی دستیار سال سوم نورولوژی از بیمارستان سینا موفق به کسب مقام اول در آزمون ارتقاء تیرماه 1387 گردید.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0