امتحان داخلي دستياران

امتحان داخلي دستياران

24 آبان 1386

امتحان داخلي دستياران و تقسيم دستياران سال 2 روز شنبه مورخ 26/8/86ساعت 12 در سالن كنفرانس مركز طبي كودكان برگزار مي گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0