تجهيز آزمايشگاه رفتار

19 دی 1384

تجهيز آزمايشگاه رفتار

تجهيز آزمايشگاه كشت سلول

2 اسفند 1384

تجهيز آزمايشگاه كشت سلول

راه اندازي آزمايشگاه گوارش در گروه فيزيولو‍‍ژي دانشكده پزشكي

9 اسفند 1384

راه اندازي آزمايشگاه گوارش در گروه فيزيولو‍‍ژي دانشكده پزشكي

ضد عفوني حيوانخانه گروه فيزيولوژي

9 اسفند 1384

ضد عفوني حيوانخانه گروه فيزيولوژي

هجدهمين كنگره فيزيولوژي وفارماكولوژي ايران

5 آذر 1385

هجدهمين كنگره فيزيولوژي وفارماكولوژي ايران

گزارش سفر علمي خانم دكتر فقيهي......

13 اسفند 1385

گزارش سفر علمي خانم دكتر فقيهي......

ژورنال كلاب ، دوشنبه ها

13 اسفند 1385

ژورنال كلاب ، دوشنبه ها

برنامه آموزش فيزيولوژي عملي, نظري 1و2 پزشكي وعملي- نظري 2 داروسازي

13 اسفند 1385

برنامه آموزش فيزيولوژي عملي, نظري 1و2 پزشكي وعملي- نظري 2 داروسازي

جلسه دفاع از پایان نامهPhD فیزیولوژی

14 اسفند 1385

جلسه دفاع از پایان نامهPhD فیزیولوژی

جلسه دفاع از طرح پيشنهادي پايان نامه كارشناسي ارشد

28 فروردین 1386

جلسه دفاع از طرح پيشنهادي پايان نامه كارشناسي ارشد

كنفرانس علمي: نقش حامل سديم و كلر در لبه راسي سلولهاي كليه و روده در افراد سالم و بيمار

28 فروردین 1386

كنفرانس علمي: نقش حامل سديم و كلر در لبه راسي سلولهاي كليه و روده در افراد سالم و بيمار

انتخاب مدير گروه فيزيولوژي

22 اردیبهشت 1386

انتخاب مدير گروه فيزيولوژي

امتحان ميان ترم فيزيولوژي

1 اردیبهشت 1

امتحان ميان ترم فيزيولوژي

سخنراني( سيگنالينگ گيرنده هاي لپتيني)

6 خرداد 1386

سخنراني( سيگنالينگ گيرنده هاي لپتيني)

دفاع از طرح پروپوزال

9 خرداد 1386

دفاع از طرح پروپوزال

ژورنال كلاپ

9 خرداد 1386

ژورنال كلاپ

اولین کارگاه کشوری الکترو فیزیولوژی پیشرفته و مدلهای قلب حیوانی

10 مرداد 1386

اولین کارگاه کشوری الکترو فیزیولوژی پیشرفته و مدلهای قلب حیوانی

پايا ن نامه دكتری تخصصی در رشته فيزيولوژی با عنوان:بررسي نقش و تداخل عمل ........

19 شهریور 1386

پايا ن نامه دكتری تخصصی در رشته فيزيولوژی با عنوان:بررسي نقش و تداخل عمل ........

مدل هاي حيواني در بيماريهاي قلبي

9 مهر 1386

مدل هاي حيواني در بيماريهاي قلبي

ژورنال كلاپ " مكانيسم شروع وابستگي به اپيوئيدها"

16 مهر 1386

ژورنال كلاپ " مكانيسم شروع وابستگي به اپيوئيدها"

ژورنال كلاپ هفتگي با عنوان ؛ . . . .Orchiectomy Attenuates Post-Ischemic Oxidative Stress

26 آبان 1386

ژورنال كلاپ هفتگي با عنوان ؛ . . . .Orchiectomy Attenuates Post-Ischemic Oxidative Stress

جلسه پيش دفاع از پايان نامه دوره دكتري(phD) آقاي عليرضا ايماني

28 بهمن 1386

جلسه پيش دفاع از پايان نامه دوره دكتري(phD) آقاي عليرضا ايماني

جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد ، آقاي اسماعيل رياحي

28 بهمن 1386

جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد ، آقاي اسماعيل رياحي

ژورنال كلاپ هفتگي با عنوان :ايزوفرم هاي كانال سديمي در گره دهليزي- بطني قلب رت

28 بهمن 1386

ژورنال كلاپ هفتگي با عنوان :ايزوفرم هاي كانال سديمي در گره دهليزي- بطني قلب رت

جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجوی كارشناسی ارشد، آقای اسماعیل ریاحی

13 اسفند 1386

جلسه دفاع از پایان‌نامه دانشجوی كارشناسی ارشد، آقای اسماعیل ریاحی

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ دکتری پزشکی عمومی

20 اسفند 1386

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ دکتری پزشکی عمومی

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ دکتری تخصصی فیزیولوژی(PhD )

20 اسفند 1386

جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ دکتری تخصصی فیزیولوژی(PhD )

امتحان میان ترم فیزیولوژی یک پزشکی ساعت 12.30 امروز 13/3/87

13 خرداد 1387

امتحان میان ترم فیزیولوژی یک پزشکی ساعت 12.30 امروز 13/3/87

پیش دفاع از پایان نامه دکتری فیزیولوژی

2 تیر 1387

پیش دفاع از پایان نامه دکتری فیزیولوژی

امتحان فیزیولوژی نظری 2 دانشجویان داروسازی

3 تیر 1387

امتحان فیزیولوژی نظری 2 دانشجویان داروسازی

دفاع از پایان نامه دکتری عمومی در گروه فیزیولوژی

6 تیر 1387

دفاع از پایان نامه دکتری عمومی در گروه فیزیولوژی

امتحان فیزیولوژی نظری 1 دانشجویان پزشکی

8 تیر 1387

امتحان فیزیولوژی نظری 1 دانشجویان پزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی

23 مرداد 1387

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفیزیولوژی

10 آذر 1387

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفیزیولوژی

امتحان فیزیولوژی عملی دندانپزشکی

16 آذر 1387

امتحان فیزیولوژی عملی دندانپزشکی

امتحان فیزیولوژی 2 پزشکی

18 آذر 1387

امتحان فیزیولوژی 2 پزشکی

تصحیح پاسخنامه های امتحان فیزیولوژی عملی دانشجویان پزشکی

25 آذر 1387

تصحیح پاسخنامه های امتحان فیزیولوژی عملی دانشجویان پزشکی

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم و پايان ترم فیزیولوژی دندانپزشكي گروه فیزیولوژی

2 دی 1387

تعيين تاريخ امتحان ميان ترم و پايان ترم فیزیولوژی دندانپزشكي گروه فیزیولوژی

تعویق یکروزه امتحان میان ترم فیزیولوژی نظری دانشجویان دندان پزشکی

4 دی 1387

تعویق یکروزه امتحان میان ترم فیزیولوژی نظری دانشجویان دندان پزشکی

تصحیح پاسخنامه ها و اعلام نمرات فیزیولوژی نظری دانشجویان دندان پزشکی

4 دی 1387

تصحیح پاسخنامه ها و اعلام نمرات فیزیولوژی نظری دانشجویان دندان پزشکی

نمرات میان ترم دانشجویان دندان پزشکی درنیمسال 87-88

10 دی 1387

نمرات میان ترم دانشجویان دندان پزشکی درنیمسال 87-88

جلسه پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی

16 دی 1387

جلسه پیش دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی

ژورنال کلاپ هفتگی گروه فیزیولوژی با موضوع.......

16 دی 1387

ژورنال کلاپ هفتگی گروه فیزیولوژی با موضوع.......

امتحان پایان ترم فیزیولوژی نظری دانشجویان دندان پزشکی

28 دی 1387

امتحان پایان ترم فیزیولوژی نظری دانشجویان دندان پزشکی

امتحان پایان ترم فیزیولوژی نظری یک دانشجویان پزشکی

28 دی 1387

امتحان پایان ترم فیزیولوژی نظری یک دانشجویان پزشکی

امتحان پایان ترم فیزیولوژی نظری دانشجویان پرستاری

28 دی 1387

امتحان پایان ترم فیزیولوژی نظری دانشجویان پرستاری

جلسه پیش دفاع از پایان نامه کارسناسی ارشد فیزیولوژی

19 بهمن 1387

جلسه پیش دفاع از پایان نامه کارسناسی ارشد فیزیولوژی

جلسه دفاع از پروپوزال PhD فیزیولوژی

17 اسفند 1387

جلسه دفاع از پروپوزال PhD فیزیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتی عمومی با عنوان. . . . .

20 اردیبهشت 1388

جلسه دفاع از پایان نامه دکتی عمومی با عنوان. . . . .

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد فیزیولوژی

3 خرداد 1388

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تعداد آیتم ها در هر صفحه