جلسه دفاع از پایان نامهPhD فیزیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامهPhD فیزیولوژی

14 اسفند 1385

بسمه تعالیجلسه دفاع از پایان نامهPhD فیزیولوژیعنوان:بررسی اثرات قلبی عروقی تزریق پپتیدهای سیستم رنین آنژیوتانسین در هسته آمیگدال مرکزی موش صحرایی مبتلا به پرفشاری خون کلیوی-عروقیارائه دهنده: بهنام حشمتیاناساتید راهنما: دکتر محسن پرویز دکتر مرتضی کریمیان اساتید مشاور: دکتر منصور کشاورززمان ارائه: چهار شنبه 23/12/85 ساعت 9 صبحمکان: تالار گروه فیزیولوی، دانشکده پزشکی- علوم پزشکی تهران

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0