ژورنال كلاب ، دوشنبه ها

ژورنال كلاب ، دوشنبه ها

13 اسفند 1385

پس از پايان نوروز 1385 ژورنال كلاب هاي گروه همه هفته روزهاي دوشنبه همه هفته ساعت 10 انجام خواهد شد. موضوعات مطروحه متعاقبا اعلام خواهد شد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0