اخبار

جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دوره ph.D رشته علوم تشريحي
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دوره ph.D رشته علوم تشريحي 4 اسفند 1388

جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دوره ph.D رشته علوم تشريحي

مطالب بیشتر
گزارش پيشرفت كار پايان نامه POST GRADUATE آناتومي
گزارش پيشرفت كار پايان نامه POST GRADUATE آناتومي 19 اردیبهشت 1389

گزارش پيشرفت كار پايان نامه POST GRADUATE آناتومي

مطالب بیشتر
گزارش پيشرفت كار پايان نامه
گزارش پيشرفت كار پايان نامه 24 خرداد 1389

گزارش پيشرفت كار پايان نامه

مطالب بیشتر
پيام تسليت به جناب آقاي دكتر سبحاني
پيام تسليت به جناب آقاي دكتر سبحاني 31 خرداد 1389

پيام تسليت به جناب آقاي دكتر سبحاني

مطالب بیشتر
انا لله وانا اليه راحعون
انا لله وانا اليه راحعون 1 تیر 1389

انا لله وانا اليه راحعون

مطالب بیشتر
من لم يشكر المخلوق و لم يشكر الخالق
من لم يشكر المخلوق و لم يشكر الخالق 6 تیر 1389

من لم يشكر المخلوق و لم يشكر الخالق

مطالب بیشتر
جلسه گزارش پايان نامه
جلسه گزارش پايان نامه 14 تیر 1389

جلسه گزارش پايان نامه

مطالب بیشتر
سمينار گروه آناتوميMurine spermatogonial stem cells و Germ cell development from human embryonic stem cells
سمينار گروه آناتوميMurine spermatogonial stem cells و Germ cell development from human embryonic stem cells 22 آبان 1389

سمينار گروه آناتوميMurine spermatogonial stem cells و Germ cell development from human embryonic stem cells

مطالب بیشتر
دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد
دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد 14 دی 1389

دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

مطالب بیشتر
امتحان بافت شناسي عملي پزشكي
امتحان بافت شناسي عملي پزشكي 25 دی 1389

امتحان بافت شناسي عملي پزشكي

مطالب بیشتر
امتحان ميان ترم بافت شناسي
امتحان ميان ترم بافت شناسي 6 اردیبهشت 1390

امتحان ميان ترم بافت شناسي

مطالب بیشتر
برگزاری جلسه ژورنال کلاب
برگزاری جلسه ژورنال کلاب 28 تیر 1390

برگزاری جلسه ژورنال کلاب

مطالب بیشتر
جلسه پيش دفاع phD علوم تشريح
جلسه پيش دفاع phD علوم تشريح 15 آبان 1390

جلسه پيش دفاع phD علوم تشريح

مطالب بیشتر
برگزاري جلسه تشكر و  قدرداني
برگزاري جلسه تشكر و قدرداني 17 آبان 1390

برگزاري جلسه تشكر و قدرداني

مطالب بیشتر
جلسه پيش دفاع كارشناسي ارشدعلوم تشريح
جلسه پيش دفاع كارشناسي ارشدعلوم تشريح 5 آذر 1390

جلسه پيش دفاع كارشناسي ارشدعلوم تشريح

مطالب بیشتر
برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتراي علوم تشريح
برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتراي علوم تشريح 20 آذر 1390

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتراي علوم تشريح

مطالب بیشتر
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتراي علوم تشريح
جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتراي علوم تشريح 20 آذر 1390

جلسه دفاع پايان نامه دانشجوي دكتراي علوم تشريح

مطالب بیشتر
انتخاب معاونين گروه آناتومي
انتخاب معاونين گروه آناتومي 20 آذر 1390

انتخاب معاونين گروه آناتومي

مطالب بیشتر
گزارش سفر دوره فرصت مطالعاتي دكتراي تخصصي
گزارش سفر دوره فرصت مطالعاتي دكتراي تخصصي 28 آذر 1390

گزارش سفر دوره فرصت مطالعاتي دكتراي تخصصي

مطالب بیشتر
چلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري علوم تشريح
چلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري علوم تشريح 28 آذر 1390

چلسه پيش دفاع پايان نامه دكتري علوم تشريح

مطالب بیشتر
جلسه پيش دفاع پايان نامه
جلسه پيش دفاع پايان نامه 30 آذر 1390

جلسه پيش دفاع پايان نامه

مطالب بیشتر
 مراسم يادبود اهداء جسد به گروه آناتومي
مراسم يادبود اهداء جسد به گروه آناتومي 13 دی 1390

مراسم يادبود اهداء جسد به گروه آناتومي

مطالب بیشتر
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد
جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد 25 دی 1390

جلسه دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد

مطالب بیشتر
تسليت به همكار
تسليت به همكار 7 اسفند 1390

تسليت به همكار

مطالب بیشتر
برگزاري كارگاه روش تحقيق
برگزاري كارگاه روش تحقيق 28 فروردین 1391

برگزاري كارگاه روش تحقيق

مطالب بیشتر
مراسم بزرگداشت روز استاد
مراسم بزرگداشت روز استاد 16 اردیبهشت 1391

مراسم بزرگداشت روز استاد

مطالب بیشتر
مجلس يادبود
مجلس يادبود 24 اردیبهشت 1391

مجلس يادبود

مطالب بیشتر
ارائه گزارش پايان نامه
ارائه گزارش پايان نامه 22 خرداد 1391

ارائه گزارش پايان نامه

مطالب بیشتر
 مراسم يادبود
مراسم يادبود 27 خرداد 1391

مراسم يادبود

مطالب بیشتر
بازگشت همه به سوي اوست
بازگشت همه به سوي اوست 5 شهریور 1391

بازگشت همه به سوي اوست

مطالب بیشتر
دكتر مير عباس عبدالوهابي گيلاني استاد گروه آناتومي دانشكده پزشكي درگذشت
دكتر مير عباس عبدالوهابي گيلاني استاد گروه آناتومي دانشكده پزشكي درگذشت 6 شهریور 1391

دكتر مير عباس عبدالوهابي گيلاني استاد گروه آناتومي دانشكده پزشكي درگذشت

مطالب بیشتر
انالله و انااليه راجعون
انالله و انااليه راجعون 12 شهریور 1391

انالله و انااليه راجعون

مطالب بیشتر
مراسم بزرگداشت استاد فرهيخته دكتر مير عباس عبدالوهابي
مراسم بزرگداشت استاد فرهيخته دكتر مير عباس عبدالوهابي 5 مهر 1391

مراسم بزرگداشت استاد فرهيخته دكتر مير عباس عبدالوهابي

مطالب بیشتر
برگزاري سخنراني علمي درگروه آناتومي(پرديس پورسينا)
برگزاري سخنراني علمي درگروه آناتومي(پرديس پورسينا) 28 آذر 1391

برگزاري سخنراني علمي درگروه آناتومي(پرديس پورسينا)

مطالب بیشتر
      ژورنال كلاپ گروه آناتومي
ژورنال كلاپ گروه آناتومي 27 دی 1391

ژورنال كلاپ گروه آناتومي

مطالب بیشتر
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری تخصصی
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری تخصصی 29 بهمن 1391

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری تخصصی

مطالب بیشتر
جلسه دفاع پروپوزال
جلسه دفاع پروپوزال 6 اسفند 1391

جلسه دفاع پروپوزال

مطالب بیشتر
دفاع پروپوزال
دفاع پروپوزال 13 اسفند 1391

دفاع پروپوزال

مطالب بیشتر
انا لله و انا اليه راجعون
انا لله و انا اليه راجعون 14 اردیبهشت 1392

انا لله و انا اليه راجعون

مطالب بیشتر
گزارش سفر
گزارش سفر 18 شهریور 1392

گزارش سفر

مطالب بیشتر
دقاع پروپوزال
دقاع پروپوزال 2 آذر 1392

دقاع پروپوزال

مطالب بیشتر
كارگاه روش تحقيق
كارگاه روش تحقيق 19 آذر 1392

كارگاه روش تحقيق

مطالب بیشتر
دفاع پايان نامه
دفاع پايان نامه 15 دی 1392

دفاع پايان نامه

مطالب بیشتر
 معلم پیشکسوت پیکر خود را برای آموزش دانشجویان به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرد
معلم پیشکسوت پیکر خود را برای آموزش دانشجویان به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرد 8 بهمن 1392

معلم پیشکسوت پیکر خود را برای آموزش دانشجویان به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا کرد

مطالب بیشتر
پيام تبريك
پيام تبريك 9 بهمن 1392

پيام تبريك

مطالب بیشتر
مجلس بزرگداشت مرحوم دکتر محمود طباطبایی
مجلس بزرگداشت مرحوم دکتر محمود طباطبایی 10 اسفند 1392

مجلس بزرگداشت مرحوم دکتر محمود طباطبایی

مطالب بیشتر
تبریک سال نو
تبریک سال نو 26 اسفند 1392

تبریک سال نو

مطالب بیشتر
انتخاب دكتر عميدي به عنوان معاون اداري و مالی دانشكده پزشكي
انتخاب دكتر عميدي به عنوان معاون اداري و مالی دانشكده پزشكي 25 فروردین 1393

انتخاب دكتر عميدي به عنوان معاون اداري و مالی دانشكده پزشكي

مطالب بیشتر
نكوداشت مقام استاد
نكوداشت مقام استاد 9 اردیبهشت 1393

نكوداشت مقام استاد

مطالب بیشتر
مراسم نكوداشت مقام استادباحضور اساتيدپيشكسوت ودانشجويان برگزار شد
مراسم نكوداشت مقام استادباحضور اساتيدپيشكسوت ودانشجويان برگزار شد 14 اردیبهشت 1393

مراسم نكوداشت مقام استادباحضور اساتيدپيشكسوت ودانشجويان برگزار شد

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه