سمينار گروه آناتوميMurine spermatogonial stem cells و Germ cell development from human embryonic stem cells
22 آبان 1389 سمينار گروه آناتوميMurine spermatogonial stem cells و Germ cell development from human embryonic stem cells

سمینار گروه آناتومی در مورد Murine spermatogonial stem cells توسط سرکار خانم دکتر مینو رسول زادگان رییس بخش ژنتیک ملکولی دانشگاه Nice-Sophia Antipolis فرانسهو Germ cell development from human embryonic stem cells توسط دکتر بهروز افلاطونیان متخصص سلول های بنیادی از دانشگاه شفیلد انگلستان روز سه شنبه مورخ 18/8/89 به ترتیب از ساعت 17-16 و 18-17 در دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، تالار قریب برگزار می گردد از اساتید و دانشجویان و علاقمندان برای شرکت در این سمینار دعوت می گردد.

نظرات
5/5 0 0 0