پيام تسليت به جناب آقاي دكتر سبحاني
31 خرداد 1389 پيام تسليت به جناب آقاي دكتر سبحاني

با نهايت تأسف و تأثر در گذشت مادر گرامي دكتر سبحاني استاد محترم گروه آناتومي را به اطلاع كليه اساتيد،دانشجويان و همكاران دانشكده پزشكي ميرساند.

نظرات
5/5 0 0 0