آغاز کلاس های آموزشی به شیوه Small group discusion

آغاز کلاس های آموزشی به شیوه Small group discusion

27 مهر 1393

اولین کلاس Problem based learning به صورت Small groups discusion با کمک اساتید گروه بیهوشی در دانشکده پزشکی در هفت گروه برگزار شد.با توجه به استقبال دستیاران بیهوشی ، کلاسهای Small groups dictation به صورت ماهانه برگزار خواهد شد.اساتید همکار در اولین جلسه آموزشی به شرح ذیل بود:instructor: جناب آقای دکتر اتابک نجفیGroup 1 tutor : جناب آقای دکتر سید محمد میراسکندریGroup 2 tutor : جناب آقای دکتر علی موافقGroup 3 tutor : جناب آقای دکتر رضا شریعت محرریGroup 4 tutor : جناب آقای دکتر کسری کروندیانGroup 5 tutor : جناب آقای دکتر فرهاد اعتضادیGroup 6 tutor : جناب آقای دکتر یوسف شاهیGroup 7 tutor : جناب آقای دکتر جلیل مکارم

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0