انتشار مجله علمی بین المللی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتشار مجله علمی بین المللی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران

16 فروردین 1394

انتشار مجله علمی بین المللی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان (Archives of Anesthesiology and Critical Care (AACCگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به انتشار مجله علمی بین المللی به زبان انگلیسی با عنوان  Archives of Anesthesiology and Critical Care (AACC) نموده است. این مجله به مدیر مسئولی دکتر زاهد حسین خان و سردبیری دکتر اتابک نجفی از ابتدای سال 2015 میلادی انتشار می یابد. در حال حاضر وب سایت مجله به آدرس http://aacc.tums.ac.ir و پست الکترونیکی aacc@tums.ac.ir  در بخش مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران آماده پذیرش آنلاین مقالات علمی به شکل مقالات تحقیقی – مقالات مروری و گزارش موردی در موضوعات بیهوشی – مراقبت های ویژه – درد – فارماکولوژی – فارماکوتراپی و علوم پایه میباشد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0