فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيداني، در بيماران مبتلا به سرطان سينه كاهش مي يابد

فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيداني، در بيماران مبتلا به سرطان سينه كاهش مي يابد

1 شهریور 1384

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران واحد علوم پزشكي تهران نتايج پايان نامه ماريا نگهدار كارشناس ارشد بيوشيمي پزشكي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران نشان داد: فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيداني، در بيماران مبتلا به سرطان سينه كاهش مي يابد.بررسي هاي اين تحقيق مي افزايد: ميزان فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيداني نظير GR,GPX, SOD و CAT در بيماران مبتلا به سرطان سينه كاهش مي‌يابد همچنين فعاليت آنزيمها با افزايش سن نيز رو به كاهش است.اين پايان نامه كه به راهنمايي دكتر محمود جلالي در سال 84 انجام شد در دو گروه شاهد موردي و جمعاً بر روي 100 نفر به بررسي فعاليت آنزيمهاي آنتي اكسيداني و خون زنان مبتلا به سرطان سينه پرداخته است.همچنين مشخص شد كه افزايش تحميلي آسيبهاي DNA منجر به ايجاد سرطان مي‌شود.گفتني است: سرطان سينه پس از سرطان ريه دومين نئوپلاسم بدخيم شناخته شده و بر اساس آخرين آمار منتشره از وزارت بهداشت و درمان، اين سرطان مقام دوم را در كشور به خود اختصاص داده است.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0