اخبار

29 شهریور 1395 اعلام اسامی پذیرفته شدگان در آزمون پذیرش کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی (MMI)
اعلام اسامی پذیرفته شدگان در آزمون پذیرش کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی (MMI)

اعلام اسامی پذیرفته شدگان در آزمون پذیرش کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی (MMI)

مطالب بیشتر
30 شهریور 1395 اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 آغاز هفته دفاع مقدس گرامي باد
آغاز هفته دفاع مقدس گرامي باد

آغاز هفته دفاع مقدس گرامي باد

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 برگزاری مراسم جشن عید سعید غدیر خم در بیمارستان فارابی
برگزاری مراسم جشن عید سعید غدیر خم در بیمارستان فارابی

برگزاری مراسم جشن عید سعید غدیر خم در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 مقایسه اثربخشی دوزهای sub dissociative کتامین وریدی با مرفین سولفات وریدی در کنترل درد متوسط تا شدید در بیماران دچار ترومای اندام مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) : " کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور"
مقایسه اثربخشی دوزهای sub dissociative  کتامین وریدی با مرفین سولفات وریدی در کنترل درد متوسط تا شدید در بیماران دچار ترومای اندام مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) : " کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور"

مقایسه اثربخشی دوزهای sub dissociative کتامین وریدی با مرفین سولفات وریدی در کنترل درد متوسط تا شدید در بیماران دچار ترومای اندام مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) : " کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور"

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بررسی عوارض شیر خوارگی و وضعیت رشد و تکامل در 1 سالگی در نوزادان متولد شده به روش سزارین الکتیو در سنین حاملگی های 38 هفته تمام و 39 و40 هفته در بیمارستان جامع زنان تهران طی سال 94-1393
بررسی عوارض  شیر خوارگی و وضعیت رشد و تکامل در 1 سالگی در نوزادان متولد شده به روش سزارین الکتیو در سنین حاملگی های 38 هفته تمام  و 39  و40 هفته در بیمارستان جامع زنان تهران طی سال 94-1393

بررسی عوارض شیر خوارگی و وضعیت رشد و تکامل در 1 سالگی در نوزادان متولد شده به روش سزارین الکتیو در سنین حاملگی های 38 هفته تمام و 39 و40 هفته در بیمارستان جامع زنان تهران طی سال 94-1393

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بررسی الگوی اپیدمیولوژیک مرگ و میر کودکان مراجعه کننده به اورژانس مرکز طبی کودکان(در کمتر از 24 ساعت) طی سال های 88-
بررسی الگوی اپیدمیولوژیک مرگ و میر کودکان مراجعه کننده به اورژانس مرکز طبی کودکان(در کمتر از 24 ساعت) طی سال های 88-

بررسی الگوی اپیدمیولوژیک مرگ و میر کودکان مراجعه کننده به اورژانس مرکز طبی کودکان(در کمتر از 24 ساعت) طی سال های 88-

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بررسی عوامل مؤثر بر تمکین (پذیرش و اجرا) انسولین درمانی دردیابتی های نوع 2 در تهران
بررسی عوامل مؤثر بر تمکین (پذیرش و اجرا) انسولین درمانی دردیابتی های نوع 2 در تهران

بررسی عوامل مؤثر بر تمکین (پذیرش و اجرا) انسولین درمانی دردیابتی های نوع 2 در تهران

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در همراهان خانوادگی بیماران بستری‌شده در بخش های مراقبت‌ ویژه و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 94-1393.
بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در همراهان خانوادگی بیماران بستری‌شده در بخش های مراقبت‌ ویژه و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 94-1393.

بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در همراهان خانوادگی بیماران بستری‌شده در بخش های مراقبت‌ ویژه و عوامل مؤثر بر آن در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 94-1393.

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تفسیر اسکن پرفیوژن میوکارد برای تقریب نتایج اسکن با یافته های آنژیوگرافی
بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تفسیر اسکن پرفیوژن میوکارد برای تقریب نتایج اسکن  با یافته های آنژیوگرافی

بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در تفسیر اسکن پرفیوژن میوکارد برای تقریب نتایج اسکن با یافته های آنژیوگرافی

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بررسی پیامد های درمانی کانسر نازوفارنکس تحت درمان در انستیتو کانسر بین سالهای ۸۶ تا ۹۰
بررسی پیامد های درمانی کانسر نازوفارنکس تحت درمان در انستیتو کانسر بین سالهای ۸۶ تا ۹۰

بررسی پیامد های درمانی کانسر نازوفارنکس تحت درمان در انستیتو کانسر بین سالهای ۸۶ تا ۹۰

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بررسی الگوی الیاف الاستین در ملانوم بعد از رنگ آمیزی الاستین
 بررسی الگوی الیاف الاستین در ملانوم بعد از رنگ آمیزی الاستین

بررسی الگوی الیاف الاستین در ملانوم بعد از رنگ آمیزی الاستین

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بررسي رابطه BMI و سطح ويتامين D با آسم در كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به درمانگاه آسم و آلرژي بيمارستان ولي‌عصر (عج) از تاريخ 1/4/93 تا 1/4/94
بررسي رابطه BMI و سطح ويتامين D با آسم در كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به درمانگاه آسم و آلرژي بيمارستان ولي‌عصر (عج) از تاريخ 1/4/93 تا 1/4/94

بررسي رابطه BMI و سطح ويتامين D با آسم در كودكان مبتلا به آسم مراجعه كننده به درمانگاه آسم و آلرژي بيمارستان ولي‌عصر (عج) از تاريخ 1/4/93 تا 1/4/94

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بررسی دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک تومورهای پوست اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان رازی طی 2 سال اخير(از فروردین سال 1393 تا فروردین سال
 بررسی دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک تومورهای پوست اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان رازی طی 2 سال اخير(از فروردین سال 1393 تا فروردین سال

بررسی دموگرافیک و هیستوپاتولوژیک تومورهای پوست اندام فوقانی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان رازی طی 2 سال اخير(از فروردین سال 1393 تا فروردین سال

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بررسی بیماران پمفیگویید غشای مخاطی مراجعه کننده به درمانگاه بیماری‌های تاولی بیمارستان رازی از سال 83 تا 92
بررسی بیماران پمفیگویید غشای مخاطی مراجعه کننده به درمانگاه بیماری‌های تاولی بیمارستان رازی از سال 83 تا 92

بررسی بیماران پمفیگویید غشای مخاطی مراجعه کننده به درمانگاه بیماری‌های تاولی بیمارستان رازی از سال 83 تا 92

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 بررسی ادراک و سطح آگاهی پرستاران بیمارستان امام خمینی نسبت به بهداشت دست و عفونت مرتبط با مراقبت سلامت؛ سال1394-1393
بررسی ادراک و سطح آگاهی پرستاران بیمارستان امام خمینی نسبت به بهداشت دست و عفونت مرتبط با مراقبت سلامت؛ سال1394-1393

بررسی ادراک و سطح آگاهی پرستاران بیمارستان امام خمینی نسبت به بهداشت دست و عفونت مرتبط با مراقبت سلامت؛ سال1394-1393

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 برگزاری جلسه سرپرستاران اتاق های عمل و CSSD بیمارستان های تابعه دانشگاه در بیمارستان فارابی
برگزاری جلسه سرپرستاران اتاق های عمل و CSSD بیمارستان های تابعه دانشگاه در بیمارستان فارابی

برگزاری جلسه سرپرستاران اتاق های عمل و CSSD بیمارستان های تابعه دانشگاه در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 پاداش کارمندی به مناسبت عید سعید غدیر خم
پاداش کارمندی به مناسبت عید سعید غدیر خم

پاداش کارمندی به مناسبت عید سعید غدیر خم

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 افزایش میزان بن غیر نقدی کارکنان
افزایش میزان بن  غیر نقدی کارکنان

افزایش میزان بن غیر نقدی کارکنان

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 ششمین دوره دانش افزایی ضیافت اندیشه استادان ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه
ششمین دوره دانش افزایی ضیافت اندیشه استادان ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه

ششمین دوره دانش افزایی ضیافت اندیشه استادان ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 كارگاه هاي آموزشي فرهنگي ويژه اعضاي هيات علمي مهر 95
كارگاه هاي آموزشي فرهنگي ويژه اعضاي هيات علمي مهر 95

كارگاه هاي آموزشي فرهنگي ويژه اعضاي هيات علمي مهر 95

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 اطلاعيه ثبت نام پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري سال تحصيلي 96-95 دانشگاه علوم پزشكي تهران
 اطلاعيه ثبت نام پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري سال تحصيلي 96-95 دانشگاه علوم پزشكي تهران

اطلاعيه ثبت نام پذيرفته‌شدگان آزمون سراسري سال تحصيلي 96-95 دانشگاه علوم پزشكي تهران

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 کنگره سالانه انجمن ارتوپدی
کنگره سالانه انجمن ارتوپدی

کنگره سالانه انجمن ارتوپدی

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 نقشه و مسيرهاي دسترسي به دانشكده پزشكي
نقشه و مسيرهاي دسترسي به دانشكده پزشكي

نقشه و مسيرهاي دسترسي به دانشكده پزشكي

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 برنامه معرفي شروع سال تحصيلي
برنامه معرفي شروع سال تحصيلي

برنامه معرفي شروع سال تحصيلي

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 معرفي سايت md90
معرفي سايت md90

معرفي سايت md90

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 برگزاری جلسه گروه در سی و یکم شهریور ماه
برگزاری جلسه گروه در سی و یکم شهریور ماه

برگزاری جلسه گروه در سی و یکم شهریور ماه

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 اعلام زمان برگزاری بیست و یکمین ژورنال کلاب
اعلام زمان برگزاری بیست و یکمین ژورنال کلاب

اعلام زمان برگزاری بیست و یکمین ژورنال کلاب

مطالب بیشتر
1 شهریور 1 کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 1 مهرماه
کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 1 مهرماه

کنفرانس هفتگی ارتوپدی دانشگاه تهران مورخ پنج شنبه 1 مهرماه

مطالب بیشتر
1 مهر 1395 برنامه نهایی کورس ریه
برنامه نهایی کورس ریه

برنامه نهایی کورس ریه

مطالب بیشتر
1 مهر 1395 برپایی درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی شهید شکری در بیمارستان فارابی
برپایی درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی شهید شکری در بیمارستان فارابی

برپایی درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی شهید شکری در بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
1 مهر 1395 پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام تبریک رییس بیمارستان فارابی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود
کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود

کارگاه از مرگ مغزی تا اهدای عضو در بیمارستان بهارلو برگزار می‌شود

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 اکران اختصاصی فیلم دزد و پری
اکران اختصاصی فیلم دزد و پری

اکران اختصاصی فیلم دزد و پری

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار می شود
سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار می شود

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا برگزار می شود

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 کارگاه های مبانی مدیریت پژوهش فناورانه سلامت
کارگاه های مبانی مدیریت پژوهش فناورانه سلامت

کارگاه های مبانی مدیریت پژوهش فناورانه سلامت

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 برگزاري مراسم رسمي آغاز سال تحصيلي دانشكده پزشكي
برگزاري مراسم رسمي آغاز سال تحصيلي دانشكده پزشكي

برگزاري مراسم رسمي آغاز سال تحصيلي دانشكده پزشكي

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 برگزاری کمیته اورژانس و تریاژ بیمارستان فارابی
برگزاری کمیته اورژانس و تریاژ بیمارستان فارابی

برگزاری کمیته اورژانس و تریاژ بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 بررسی فراوانی برونشکتازی در بیماران مبتلا به نقص آنتی بادی اولیه و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی اطفال در بین سال های 1361 تا 1394
بررسی فراوانی برونشکتازی در بیماران مبتلا به نقص آنتی بادی اولیه و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی اطفال در بین سال های 1361 تا 1394

بررسی فراوانی برونشکتازی در بیماران مبتلا به نقص آنتی بادی اولیه و برخی عوامل موثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به مرکز طبی اطفال در بین سال های 1361 تا 1394

مطالب بیشتر
3 مهر 1395 بررسی میزان بقا و عوامل پیش‌آگهی دهنده در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران طی سال‌های 1390-1384
بررسی میزان بقا و عوامل پیش‌آگهی دهنده در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران طی سال‌های 1390-1384

بررسی میزان بقا و عوامل پیش‌آگهی دهنده در مبتلایان به کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن مراجعه کننده به انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران طی سال‌های 1390-1384

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 گزارش پرداخت هزينه پايان نامه شهريور ماه سال 1395
گزارش پرداخت هزينه پايان نامه  شهريور ماه سال 1395

گزارش پرداخت هزينه پايان نامه شهريور ماه سال 1395

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 عیادت از جانباز بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته دفاع مقدس
عیادت از جانباز بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته دفاع مقدس

عیادت از جانباز بیمارستان بهرامی به مناسبت هفته دفاع مقدس

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 انتصاب شادی رضایی به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان فارابی
انتصاب شادی رضایی به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان فارابی

انتصاب شادی رضایی به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری بیمارستان فارابی

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 جلسه شوراي پژوهشي
جلسه شوراي پژوهشي

جلسه شوراي پژوهشي

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 تقدیر رییس بیمارستان فارابی از آیت الله اکبری به خاطر تلاشهای وی در دوره تصدی مدیریت پرستاری بیمارستان
تقدیر رییس بیمارستان فارابی از آیت الله اکبری به خاطر تلاشهای وی در دوره تصدی مدیریت پرستاری بیمارستان

تقدیر رییس بیمارستان فارابی از آیت الله اکبری به خاطر تلاشهای وی در دوره تصدی مدیریت پرستاری بیمارستان

مطالب بیشتر
4 مهر 1395 راهنماي انتخاب واحد ترم اول
راهنماي انتخاب واحد ترم اول

راهنماي انتخاب واحد ترم اول

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 جلسه معارفه مترون جدید بیمارستان فارابی برگزار شد
جلسه معارفه مترون جدید بیمارستان فارابی برگزار شد

جلسه معارفه مترون جدید بیمارستان فارابی برگزار شد

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 پيامبر با جانش براي مباهله مي رود...
پيامبر با جانش براي مباهله مي رود...

پيامبر با جانش براي مباهله مي رود...

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 استاد بهادري: عظت، قدمت و خدمت دانشكده پزشكي عامل انتخاب دانشجويان است
استاد بهادري: عظت، قدمت و خدمت دانشكده پزشكي عامل انتخاب دانشجويان است

استاد بهادري: عظت، قدمت و خدمت دانشكده پزشكي عامل انتخاب دانشجويان است

مطالب بیشتر
5 مهر 1395 دفاع از پايان نامه
دفاع از پايان نامه

دفاع از پايان نامه

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه