11 آذر 1396

برگزاری هشتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ايستگاه‌هاي آزمون به شرح زير بودند:

بیهوشی، نورولوژی،روانپزشکی ،ارتوپدی، داخلی،اورژانس، رادیولوژی، کودکان، پوست، عفونی، جراحی، اورولوژی

نظرات
5/5 0 0 0