اولين جلسه هم انديشي فارغ التحصيلان پزشكي اجتماعي

24 آبان 1388

اولين جلسه هم انديشي فارغ التحصيلان پزشكي اجتماعي

مشاوره هاي روش تحقيق در گروه پزشكي اجتماعي

16 فروردین 1390

مشاوره هاي روش تحقيق در گروه پزشكي اجتماعي

جلسه مشترك شوراي گروه پزشكي اجتماعي

16 مهر 1390

جلسه مشترك شوراي گروه پزشكي اجتماعي

برنامه مشاوره دوره هاي چرخشي دستياران پزشكي اجتماعي سال 2و3 پرديس پورسينا پائيز1390

20 مهر 1390

برنامه مشاوره دوره هاي چرخشي دستياران پزشكي اجتماعي سال 2و3 پرديس پورسينا پائيز1390

برنامه مشاوره دوره هاي چرخشي دستياران پزشكي اجتماعي سال 2و3پرديس پورسينا زمستان 1390

11 دی 1390

برنامه مشاوره دوره هاي چرخشي دستياران پزشكي اجتماعي سال 2و3پرديس پورسينا زمستان 1390

برگزاري آزمون پايان ترم اول ،سوم و دروس باقي مانده ترم اول دوره MPH پودماني پزشكي خانواده در دانشكده پزشكي

26 بهمن 1390

برگزاري آزمون پايان ترم اول ،سوم و دروس باقي مانده ترم اول دوره MPH پودماني پزشكي خانواده در دانشكده پزشكي

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 1/12/90 برگزار ميشود.

30 بهمن 1390

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 1/12/90 برگزار ميشود.

جلسه مشترك با حضور كليه دستياران گروه پزشكي اجتماعي

6 اسفند 1390

جلسه مشترك با حضور كليه دستياران گروه پزشكي اجتماعي

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 14/1/91 برگزارشد

21 فروردین 1391

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 14/1/91 برگزارشد

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 21/1/91 برگزارشد

22 فروردین 1391

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 21/1/91 برگزارشد

تاسيس واحد مديريت دانش باليني ( kmu ) در حيطه طب پيشگيري

26 فروردین 1391

تاسيس واحد مديريت دانش باليني ( kmu ) در حيطه طب پيشگيري

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 29/1/91 برگزارشد

4 اردیبهشت 1391

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 29/1/91 برگزارشد

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 4/2/91 برگزارمي شود.

4 اردیبهشت 1391

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 4/2/91 برگزارمي شود.

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 11/2/91 برگزارشد

27 اردیبهشت 1391

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 11/2/91 برگزارشد

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 18/2/91 برگزارشد

27 اردیبهشت 1391

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 18/2/91 برگزارشد

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 25/2/91 برگزارشد

27 اردیبهشت 1391

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 25/2/91 برگزارشد

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 30/3/91 برگزارشد

31 خرداد 1391

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 30/3/91 برگزارشد

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ12/4/91 برگزارشد

14 تیر 1391

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ12/4/91 برگزارشد

معارفه دستیاران جدید سال 92-91

4 شهریور 1391

معارفه دستیاران جدید سال 92-91

خبر

26 آبان 1393

خبر

پروپوزال

2 آذر 1393

پروپوزال

ابلاغ ابقای دکتر محمد شریعتی به سمت مدیرگروه پزشکی اجتماعی

5 آذر 1393

ابلاغ ابقای دکتر محمد شریعتی به سمت مدیرگروه پزشکی اجتماعی

مراسم ترحيم پدر آقاي دكتر محمد شريعتي

16 آذر 1393

مراسم ترحيم پدر آقاي دكتر محمد شريعتي

برگزيده شدن جناب آقاي دكتر رضوي در جشنواره پژوهش و فناوري

24 آذر 1393

برگزيده شدن جناب آقاي دكتر رضوي در جشنواره پژوهش و فناوري

ابلاغ آقاي دكتر محمد شريعتي به عضويت ثانويه گروه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي به مدت دوسال

26 آذر 1393

ابلاغ آقاي دكتر محمد شريعتي به عضويت ثانويه گروه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي به مدت دوسال

امتحان كارآموزي مورخ 93/11/15

11 بهمن 1393

امتحان كارآموزي مورخ 93/11/15

تغییر محل برگزاری کلاس اپیدمیولوژِی بالینی نیمسال اول 93-94

25 بهمن 1393

تغییر محل برگزاری کلاس اپیدمیولوژِی بالینی نیمسال اول 93-94

انتصاب آقاي دكتر محمد شريعتي مدير گروه پزشكي اجتماعي به عنوان معاون بهداشت دانشگاه

13 اردیبهشت 1394

انتصاب آقاي دكتر محمد شريعتي مدير گروه پزشكي اجتماعي به عنوان معاون بهداشت دانشگاه

كلاس كارورزي مورخ 7 تيرماه 94 به مورخ 15تير 94 روز دوشنبه تغيير يافت

24 خرداد 1394

كلاس كارورزي مورخ 7 تيرماه 94 به مورخ 15تير 94 روز دوشنبه تغيير يافت

جلسه كارگروهي طراحي محتوي و روش آموزش تم پيشگيري برگزار گرديد.

3 تیر 1394

جلسه كارگروهي طراحي محتوي و روش آموزش تم پيشگيري برگزار گرديد.

امتحان كارآموزي بهداشت مورخ 94/7/22

20 مهر 1394

امتحان كارآموزي بهداشت مورخ 94/7/22

قابل توجه كارورزان محترم

19 تیر 1395

قابل توجه كارورزان محترم

قابل توجه كارآموزان محترم

19 تیر 1395

قابل توجه كارآموزان محترم

قابل توجه دانشجويان مقطع دكتراي پزشكي

19 تیر 1395

قابل توجه دانشجويان مقطع دكتراي پزشكي

تمديد حكم دكتر محمد شريعتي به عنوان مدير گروه پزشكي اجتماعي

24 آذر 1395

تمديد حكم دكتر محمد شريعتي به عنوان مدير گروه پزشكي اجتماعي

تعداد آیتم ها در هر صفحه