اولين جلسه هم انديشي فارغ التحصيلان پزشكي اجتماعي

اولين جلسه هم انديشي فارغ التحصيلان پزشكي اجتماعي

24 آبان 1388

فراماولين جلسه هم انديشي فارغ التحصيلان، اعضاي هيات علمي و دستياران گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي در روز چهارشنبه مورخ 20/8/88 از ساعت 9 الي 15 در سالن شوراي دانشكده برگزار شد. اين جلسه كه با هدف افزايش زمينه هاي تعامل و ارتباط علمي بين فارغ التحصيلان اين گروه و دستياران به منظور ارتقاي فعاليت هاي علمي و پژوهشي و نيز آشنايي دستياران با نقشهاي تخصصي و حرفه اي برگزار گرديد. فارغ التحصيلان گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه در جايگاههاي مختلف اعم از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، مراكز تحقيقاتي،مراكز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت، مركز انتقال خون، شهرداري و ساير مراكز علمي، پژوهشي،مديريتي و اجرايي به عنوان اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي و مديران سلامت مشغول به فعاليت هستند، تجربيات خود طي دوران تحصيلي و نيز پس از فارغ التحصيلي را در اختيار دستياران گروه و نيز همكاران قرار دارند. دستياران نيز انتظارات و دغدغه هاي خود را از تحصيل در اين رشته تحصيلي بيان كردند و فارغ التحصيلان ، راهنمايي ها و پيشنهادات خود رابه صورت راهكارهايي جهت ارتقاء سطح علمي و توانمندي هاي دستياران ابراز كردند. در پايان پيشنهاد شد زمينه هاي لازم جهت برگزاري جلسات دوره اي با حضور فارغ التحصيلان و دستياران گروه فراهم شود تا امكان تبادل نظر فكري، مشاركت در پروژه هاي مشترك و هم انديشي در زمينه هاي مديريتي و آموزشي بيش از پيش فراهم شود.ضمنا"مقررشد نشست اصلي به صورت ساليانه بين فارغ التحصيلان ودستياران پزشكي اجتماعي برگزار شود.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0