جلسه مشترك با حضور كليه دستياران گروه پزشكي اجتماعي

جلسه مشترك با حضور كليه دستياران گروه پزشكي اجتماعي

6 اسفند 1390

در راستاي ادغام دو پرديس و فرصت فراهم شده جهت آموزش بهتر دستياران و هم فكري اساتيد ، و با نظر سنجي از اعضاي دو گروه مقرر گرديد جلسات ثابتي در روزهاي دوشنبه هر هفته و به صورت دوره اي در هر پرديس بدين منظور برگزار گردد. در اين جلسات دو جلسه آموزشي براي دستياران كه معمولا" مرتبط با كوريكولوم آموزشي است در نظر گرفته شده و جاسات بعداظهر معمولا" به ژورنال كلاب و ژورنال واچ اختصاص مي يابد . حضور علاقمندان به مباحث فوق در جلسات بعداظهر آزاد است .در اين رابطه جلسه اي در روز دوشنبه 24/11/90 برگزار شد كه برنامه آن به شرح زير ميباشد زمان مکان ساعت 11-30/8 ساعت 12-11 ساعت 15-13دوشنبه 24/11/90 پردیس همت (گروه پزشكي اجتماعي) آزمون و کلاس آمار (خانم دکتر نجومی) اولين جلسه مشترك با حضور كليه دستياران جهت دريافت نظرات و پيشنهادات به منظور بهبود برنامه (دكتر خيل تاش) ژورنال کلاب (خانم دکتر نميراني)ژورنال واچ (خانم دکتر هزار و خانم دکتر صدیق)دوشنبه 24/11/90:مقاله ژورنال کلاب: A Population-Based Study of Bilateral Prophylactic Mastectomy Efficacy in Women at Elevated Risk for Breast Cancer in Community Practices ژورنال واچ:Bulletin of the World Health OrganizationVolume 90, Number 2, February 2012, 77-156

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0