جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 1/12/90 برگزار ميشود.

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 1/12/90 برگزار ميشود.

30 بهمن 1390

در راستاي ادغام دو پرديس و فرصت فراهم شده جهت آموزش بهتر دستياران و هم فكري اساتيد ، و با نظر سنجي از اعضاي دو گروه مقرر گرديد جلسات ثابتي در روزهاي دوشنبه هر هفته و به صورت دوره اي در هر پرديس بدين منظور برگزار گردد. دراين جلسات دوجلسه آموزشي براي دستياران كه معمولا" مرتبط با كوريكولوم آموزشي است در نظر گرفته شده و جلسات بعداطهر معمولا" به ژورنال كلاب و ژورال واچ اختصاص مي يابد . حضور علاقمندان به مباحث فوق در جلسات بعداظهر آزاداست .زمان مکان ساعت 10-30/8 ساعت 12-15/10 ساعت 15-13دوشنبه 1/12/90 پردیس پورسينا (گروه پزشكي اجتماعي) Prescription Drug Abuse(اقاي دكتر نبئي) کلاس آمار (آقاي دکتر ميثمی) ژورنال کلاب (خانم دکتر خاتمي)ژورنال واچ (خانم دکتر تبريزچي و آقاي دکتر شفايي)دوشنبه 1/12/90:مقاله ژورنال کلاب: .Prioritizing risk factors to identify preventive interventions for economic assessmentژورنال واچ:Journal of Preventive MedicineVolume 54, Issue 2, Pages 111-180 (1 February 2012)توضيح: توصيه مي شود مقاله ژورنال کلاب پيش خواني گردد.با توجه به مطالب ژورنال واچ و پيشنهاد همكاران، مقاله ژورنال کلاب هفته بعد انتخاب خواهد شد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0