جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 14/1/91 برگزارشد

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 14/1/91 برگزارشد

21 فروردین 1391

در راستاي ادغام دو پرديس و فرصت فراهم شده جهت آموزش بهتر دستياران و هم فكري اساتيد ، و با نظر سنجي از اعضاي دو گروه مقرر گرديد جلسات ثابتي در روزهاي دوشنبه هر هفته و به صورت دوره اي در هر پرديس بدين منظور برگزار گردد. دراين جلسات دوجلسه آموزشي براي دستياران كه معمولا" مرتبط با كوريكولوم آموزشي است در نظر گرفته شده و جلسات بعداطهر معمولا" به ژورنال كلاب و ژورال واچ اختصاص مي يابد . حضور علاقمندان به مباحث فوق در جلسات بعداظهر آزاداست . زمان مکان ساعت 15/10-9 ساعت 12-30/10 ساعت 14-30/12دوشنبه 14/1/91 پردیس پورسينا (گروه پزشكي اجتماعي) روش تحقيق (خانم دكتر كاربخش) SDH(خانم دكتر كاربخش) ژورنال کلاب (خانم دکتر دعايي)ژورنال واچ (آقاي دکتر شفايي زاده)مقاله ژورنال کلاب: به پيوست ارائه مي گردد.A national cohort study of parental socioeconomic status and non-fatal suicidal behavior-the mediating role of school performanceژورنال واچ: Journal of Research in Medical sciences, Vol 17, No 3 (2012) (Current Issue)(Only the Original Articles)توضيح: توصيه مي شود مقاله ژورنال کلاب پيش خواني گردد.با توجه به مطالب ژورنال واچ و پيشنهاد همكاران، مقاله ژورنال کلاب هفته بعد انتخاب خواهد شد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0