جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 21/1/91 برگزارشد

جلسه مشترك گروه پزشكي اجتماعي با حضور دستياران در تاريخ 21/1/91 برگزارشد

22 فروردین 1391

در راستاي ادغام دو پرديس و فرصت فراهم شده جهت آموزش بهتر دستياران و هم فكري اساتيد ، و با نظر سنجي از اعضاي دو گروه مقرر گرديد جلسات ثابتي در روزهاي دوشنبه هر هفته و به صورت دوره اي در هر پرديس بدين منظور برگزار گردد. دراين جلسات دوجلسه آموزشي براي دستياران كه معمولا" مرتبط با كوريكولوم آموزشي است در نظر گرفته شده و جلسات بعداطهر معمولا" به ژورنال كلاب و ژورال واچ اختصاص مي يابد . حضور علاقمندان به مباحث فوق در جلسات بعداظهر آزاداست .بزمان مکان ساعت 12-30/10 ساعت 14-30/12 ساعت 15-14دوشنبه 21/1/91 پردیس همت (گروه پزشكي اجتماعي) كلاس آمار (خانم دكتر نجومي) جلسه شوراي پ‍ژوهشي(دفاع ازعناوين پروپوزال ها) ژورنال کلاب (خانم دکتر كرمي)ژورنال واچ (خانم دکتر نميرانيان)مقاله ژورنال کلاب: به پيوست ارائه مي گردد.Impact of a community-based lifestyle intervention program on blood pressure and salt intake of normotensive adult population in a developing countryژورنال واچ: فهرست به پيوست ارائه مي گردد.Journal of Eastern Mediterranean Health Vol. 18, No 3 (2012)توضيح: • دستياران سال اول كه عنوان پروپوزال خود را نهايي فرموده اند، در اين روز جلسه دفاع از عنوان پايان نامه خواهند داشت.• توصيه مي شود مقاله ژورنال کلاب پيش خواني گردد.• با توجه به مطالب ژورنال واچ و پيشنهاد همكاران، مقاله ژورنال کلاب هفته بعد انتخاب خواهد شد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0