قوانين Biosafetyآزمايشگاه گروه ژنتيك

12 تیر 1386

قوانين Biosafetyآزمايشگاه گروه ژنتيك

برگزاری جلسات مروری بر کتاب The Biology of Cancer Weinberg 2007 در گروه ژنتیک پزشکی

26 مرداد 1387

برگزاری جلسات مروری بر کتاب The Biology of Cancer Weinberg 2007 در گروه ژنتیک پزشکی

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - خانم مريم عبيري

27 شهریور 1387

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - خانم مريم عبيري

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی

2 مهر 1387

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- خانم ليلا برزگر

5 آذر 1387

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- خانم ليلا برزگر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- خانم منيژه ايزدي

26 آذر 1387

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- خانم منيژه ايزدي

سمينار علمي، دكتر محمد مهدي متذكر

1 دی 1387

سمينار علمي، دكتر محمد مهدي متذكر

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي رضا ابراهيم زاده وصال

17 اسفند 1387

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي رضا ابراهيم زاده وصال

سمينار Genetic Testing: a Field in Continuous Motion توسط پروفسور Jean-Jacques Cassiman

6 اردیبهشت 1388

سمينار Genetic Testing: a Field in Continuous Motion توسط پروفسور Jean-Jacques Cassiman

سمينار دانشجوئي-آموزشي Primer Design

13 اردیبهشت 1388

سمينار دانشجوئي-آموزشي Primer Design

جلسه شوراي گروه ‍ژنتيك

14 اردیبهشت 1388

جلسه شوراي گروه ‍ژنتيك

انتصاب معاونين آموزشي و پژوهشي گروه ژنتيك پزشكي

28 اردیبهشت 1388

انتصاب معاونين آموزشي و پژوهشي گروه ژنتيك پزشكي

سمينار دانشجوئي-آموزشي

2 خرداد 1388

سمينار دانشجوئي-آموزشي

پنجاه و هفتمين سمينار ژنتيك باليني

4 خرداد 1388

پنجاه و هفتمين سمينار ژنتيك باليني

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي مجيد مجرد

22 تیر 1388

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي مجيد مجرد

انا لله و انا اليه راجعون

23 تیر 1388

انا لله و انا اليه راجعون

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي جواد محمدي اصل

21 مهر 1388

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي جواد محمدي اصل

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي دكتر حامد‌رضا گودرزي

12 دی 1388

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي دكتر حامد‌رضا گودرزي

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي حبيب نصيري

8 بهمن 1388

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي حبيب نصيري

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- خانم پيمانه احمدي

10 بهمن 1388

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- خانم پيمانه احمدي

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- خانم دكتر سوده غفوري‌فرد

8 اسفند 1388

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- خانم دكتر سوده غفوري‌فرد

روز پژوهش گروه ژنتيك پزشكي - يكشنبه 16 اسفند‌ 1388

15 اسفند 1388

روز پژوهش گروه ژنتيك پزشكي - يكشنبه 16 اسفند‌ 1388

تبريك به مناسبت موفقيت علمي دو تن از اساتيد گروه ژنتيك پزشكي

18 اسفند 1388

تبريك به مناسبت موفقيت علمي دو تن از اساتيد گروه ژنتيك پزشكي

مصاحبه خبرگزاري ايسنا با سرپرست گروه ژنتيك پزشکی

16 فروردین 1389

مصاحبه خبرگزاري ايسنا با سرپرست گروه ژنتيك پزشکی

اعلام Deadline سالانه دفاع از پروپوزال و تز در گروه ژنتيك پزشكي

31 فروردین 1389

اعلام Deadline سالانه دفاع از پروپوزال و تز در گروه ژنتيك پزشكي

جدول Curriculum كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي گروه آموزشي ژنتيك پزشكي

4 اردیبهشت 1389

جدول Curriculum كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي گروه آموزشي ژنتيك پزشكي

مراسم بزرگداشت "روز معلم" در گروه ژنتيك پزشكي

11 اردیبهشت 1389

مراسم بزرگداشت "روز معلم" در گروه ژنتيك پزشكي

تغيير زمان جلسه مراسم بزرگداشت "روز معلم" گروه ژنتيك پزشكي

11 اردیبهشت 1389

تغيير زمان جلسه مراسم بزرگداشت "روز معلم" گروه ژنتيك پزشكي

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- خانم فاطمه نوروزتولی

12 اردیبهشت 1389

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- خانم فاطمه نوروزتولی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی، آقاي مقصود مهري

8 خرداد 1389

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی، آقاي مقصود مهري

تصويب برنامه امتحان جامع گروه ژنتيك پزشكي

24 خرداد 1389

تصويب برنامه امتحان جامع گروه ژنتيك پزشكي

دستورالعمل اجرايي و منابع امتحان جامع گروه ژنتيك پزشكي اعلام شد

24 خرداد 1389

دستورالعمل اجرايي و منابع امتحان جامع گروه ژنتيك پزشكي اعلام شد

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه سركار خانم دكتر آزاده شجاعي دانشجوي دكتراي گروه ژنتيك پزشكي

29 خرداد 1389

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه سركار خانم دكتر آزاده شجاعي دانشجوي دكتراي گروه ژنتيك پزشكي

جلسه ماهيانه شوراي عمومي گروه ژنتيك در روز سه شنبه مورخ 1/4/1389 در محل اطاق شوراي گروه ژنتيك تشكيل خواهد شد.

30 خرداد 1389

جلسه ماهيانه شوراي عمومي گروه ژنتيك در روز سه شنبه مورخ 1/4/1389 در محل اطاق شوراي گروه ژنتيك تشكيل خواهد شد.

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه جناب آقاي دكتر محمد ميريونسي دانشجوي دكتراي گروه ژنتيك پزشكي

12 تیر 1389

برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال پايان نامه جناب آقاي دكتر محمد ميريونسي دانشجوي دكتراي گروه ژنتيك پزشكي

جلسه شوراي گروه ژنتيك در روز سه شنبه مورخ 29/4/1389 در محل كتابخانه گروه تشكيل ميگردد.

23 تیر 1389

جلسه شوراي گروه ژنتيك در روز سه شنبه مورخ 29/4/1389 در محل كتابخانه گروه تشكيل ميگردد.

عرض تسليت به جناب آقاي دكتر سعيد رضا غفاري

11 مرداد 1389

عرض تسليت به جناب آقاي دكتر سعيد رضا غفاري

جلسه دفاع از پروپوزال پنج نفر از دانشجويان دكتراي گروه ژنتيك پزشكي برگزار گرديد.

11 مرداد 1389

جلسه دفاع از پروپوزال پنج نفر از دانشجويان دكتراي گروه ژنتيك پزشكي برگزار گرديد.

مجلس ترحيم روان شاد مادر جناب آقاي دكتر سعيد رضا غفاري عضو محترم هيات علمي گروه ژنتيك پزشكي از ساعت 30/11 الي 30/12 روز سه شنبه مورخ 19/5/1389 در محل تالار قريب دانشكده پزشكي تشكيل خواهد شد.

19 مرداد 1389

مجلس ترحيم روان شاد مادر جناب آقاي دكتر سعيد رضا غفاري عضو محترم هيات علمي گروه ژنتيك پزشكي از ساعت 30/11 الي 30/12 روز سه شنبه مورخ 19/5/1389 در محل تالار قريب دانشكده پزشكي تشكيل خواهد شد.

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی، آقاي جليل عليوي ناصر

20 مرداد 1389

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی، آقاي جليل عليوي ناصر

سخنراني علمي پروفسور كريم نيرنيا محقق برجسته دانشگاه نيوكاسل در گروه ژنتيك پزشكي

25 مرداد 1389

سخنراني علمي پروفسور كريم نيرنيا محقق برجسته دانشگاه نيوكاسل در گروه ژنتيك پزشكي

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی، آقاي مجيد ذكي ديزجي

7 شهریور 1389

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی، آقاي مجيد ذكي ديزجي

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- محمد امين طباطبايی فر

22 شهریور 1389

جلسه دفاع از پایان نامه دكتراي تخصصي در رشته ژنتیک پزشکی- محمد امين طباطبايی فر

فرا رسيدن ماه مهر و آغاز سال تحصيلي جديد بر همه دانشجويان و اساتيد محترم مبارك باد.

29 شهریور 1389

فرا رسيدن ماه مهر و آغاز سال تحصيلي جديد بر همه دانشجويان و اساتيد محترم مبارك باد.

جلسه دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد جناب آقاي وحيد طالبي در گروه ژنتيك پزشكي

2 آبان 1389

جلسه دفاع از پاياننامه كارشناسي ارشد جناب آقاي وحيد طالبي در گروه ژنتيك پزشكي

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ژنتيك انساني، فاطمه عليزاده

30 آبان 1389

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ژنتيك انساني، فاطمه عليزاده

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ژنتيك انساني- خانم لاله كيالاشكي

27 آذر 1389

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ژنتيك انساني- خانم لاله كيالاشكي

سمينارهاي دانشجويي كارشناسي ارشد گروه ژنتيك

26 دی 1389

سمينارهاي دانشجويي كارشناسي ارشد گروه ژنتيك

جلسه دفاع ازپایان نامه مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته ژنتیک پزشکی آقاي مجید خیرالهی

19 بهمن 1389

جلسه دفاع ازپایان نامه مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته ژنتیک پزشکی آقاي مجید خیرالهی

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ژنتيك انساني جناب آقاي سید مهران مدرس صادقی

19 بهمن 1389

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد ژنتيك انساني جناب آقاي سید مهران مدرس صادقی

تعداد آیتم ها در هر صفحه