برگزاری جلسات مروری بر کتاب The Biology of Cancer Weinberg 2007 در گروه ژنتیک پزشکی

برگزاری جلسات مروری بر کتاب The Biology of Cancer Weinberg 2007 در گروه ژنتیک پزشکی

26 مرداد 1387

کتاب The Biology of Cancer توسط یکی از محققان صاحب نام عرصه ژنتیک سرطان (Weinberg) در سال 2007 تالیف گردیده است . جلسات مرور این کتاب با همکاری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک پزشکیچهارشنبه ها در کتابخانه گروه برگزار می گردد. برطبق توافق اوليه تاريخ ارائه هر يك از فصول كتاب مذکوردر Book Review روزهاي چهارشنبه هر هفته (در صورت تعطيلي به روز سه شنبه موكول خواهد شد) ساعت 9 صبح (در صورت ارائه دو فصل در يك روز فصل بعدي در ساعت 11 صبح همان روز ) از 19/4/87 الي 27/6/87 ارائه خواهد شد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0