,,
12 تیر 1386
قوانين Biosafetyآزمايشگاه گروه ژنتيك
26 مرداد 1387
برگزاری جلسات مروری بر کتاب The Biology of Cancer Weinberg 2007 در گروه ژنتیک پزشکی
27 شهریور 1387
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - خانم مريم عبيري
2 مهر 1387
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی
5 آذر 1387
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- خانم ليلا برزگر
26 آذر 1387
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- خانم منيژه ايزدي
1 دی 1387
سمينار علمي، دكتر محمد مهدي متذكر
17 اسفند 1387
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ژنتیک پزشکی- آقاي رضا ابراهيم زاده وصال
6 اردیبهشت 1388
سمينار Genetic Testing: a Field in Continuous Motion توسط پروفسور Jean-Jacques Cassiman
13 اردیبهشت 1388
سمينار دانشجوئي-آموزشي Primer Design
24 آذر 1395
آزمون یصسس