مجهز شدن بیمارستان امیراعلم به دستگاه Brain navigator

مجهز شدن بیمارستان امیراعلم به دستگاه Brain navigator

17 مهر 1389

با استفاده از این دستگاه جراحی های پیچیده سینوس های پارانازال وتومورهای قاعده جمجمه با دقت بیشتری انجام می گیرد ، این دستگاه توانایی نشان دادن محل دقیق حراحی و وسایل را در حین عمل دارد ، اعمال جراحی قاعده جمجمه با دقت و ضریب اطمینان بالاتری انجام می پذیرد . این دستگاه به همت اساتید بخش گوش وحلق وبینی ، با تلاش فراوان جناب آقای دکتر خرسندی از محل اعتبارات افراد خیر ونیکوکار ( با هزینه ای بالغ بر 400 میلیون تومان ) بیمارستان خریداری شده وبه زودی راه اندازی می گردد

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0