انتخاب مدير گروه

28 آبان 1393

انتخاب مدير گروه

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر شكرالهي

29 بهمن 1393

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر شكرالهي

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر نوايي

29 بهمن 1393

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر نوايي

آزمون كتبي دستياران رشته پزشكي قانوني

20 اسفند 1393

آزمون كتبي دستياران رشته پزشكي قانوني

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر بهرامي

27 اردیبهشت 1394

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر بهرامي

دفاع پايان نامه خانم دكتر اميدوار

27 اردیبهشت 1394

دفاع پايان نامه خانم دكتر اميدوار

دفاع پايان نامه خانم دكتر سنايي

1 اردیبهشت 1

دفاع پايان نامه خانم دكتر سنايي

دفاع پايان نامه خانم دكتر رستميان

1 اردیبهشت 1

دفاع پايان نامه خانم دكتر رستميان

دفاع پايان نامه آقاي دكتر وحيد تي تي دژ

1 اردیبهشت 1

دفاع پايان نامه آقاي دكتر وحيد تي تي دژ

دفاع پايان نامه آقاي دكتر علي يوسفي

1 اردیبهشت 1

دفاع پايان نامه آقاي دكتر علي يوسفي

دفاع از پايان نامه خانم دكتر ورزنده

2 خرداد 1394

دفاع از پايان نامه خانم دكتر ورزنده

دفاع از پايان نامه خانم دكتر كريمي

2 خرداد 1394

دفاع از پايان نامه خانم دكتر كريمي

دفاع پايان نامه خانم دكتر سلطان­زاده

2 خرداد 1394

دفاع پايان نامه خانم دكتر سلطان­زاده

دفاع پايان نامه آقاي دكتر توتونچيان

2 خرداد 1394

دفاع پايان نامه آقاي دكتر توتونچيان

برنامه كلاسهاي پزشكي قانوني دانشجويان پزشكي پرديس اعلام شد.

18 مرداد 1394

برنامه كلاسهاي پزشكي قانوني دانشجويان پزشكي پرديس اعلام شد.

برگزاري cpc در روز يكشنبه مورخ 8/9/94

8 آذر 1394

برگزاري cpc در روز يكشنبه مورخ 8/9/94

برنامه هفتگي دستياران پزشكي قانوني

10 آذر 1394

برنامه هفتگي دستياران پزشكي قانوني

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر محمدحسين صادقيان در مقطع تخصصي

23 آذر 1394

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر محمدحسين صادقيان در مقطع تخصصي

آزمون كتبي(درون دانشگاهي) رشته تخصصي پزشكي قانوني

22 دی 1394

آزمون كتبي(درون دانشگاهي) رشته تخصصي پزشكي قانوني

دفاع از پايان نامه خانم دكتر مهديه كاشاني

6 بهمن 1394

دفاع از پايان نامه خانم دكتر مهديه كاشاني

دفاع پايان نامه آقاي دكتر هادي شهرابي

16 اسفند 1394

دفاع پايان نامه آقاي دكتر هادي شهرابي

دفاع از پايان نامه خانم دكتر عقيلي

18 اسفند 1394

دفاع از پايان نامه خانم دكتر عقيلي

دفاع از پايان نامه خانم دكتر مهوش قهرماني

22 اسفند 1394

دفاع از پايان نامه خانم دكتر مهوش قهرماني

آزمون درون دانشگاهي دستياران پزشكي قانوني

21 فروردین 1395

آزمون درون دانشگاهي دستياران پزشكي قانوني

منابع آزمون اول ، دوم و سوم درون دانشگاهي رشته پزشكي قانوني

23 فروردین 1395

منابع آزمون اول ، دوم و سوم درون دانشگاهي رشته پزشكي قانوني

دفاع پايان نامه آقاي دكتر علمي

5 اردیبهشت 1395

دفاع پايان نامه آقاي دكتر علمي

اعياد شعبانيه بر همگان مبارك باد

22 اردیبهشت 1395

اعياد شعبانيه بر همگان مبارك باد

دفاع پايان نامه آقاي دكتر بابك خوشيده

22 اردیبهشت 1395

دفاع پايان نامه آقاي دكتر بابك خوشيده

دفاع از پايان نامه خانم دكتر الهام ارشدي

26 اردیبهشت 1395

دفاع از پايان نامه خانم دكتر الهام ارشدي

دفاع از پايان نامه خانم دكتر شبنم مقيمي

11 خرداد 1395

دفاع از پايان نامه خانم دكتر شبنم مقيمي

دفاع پايان نامه خانم دكتر ثناخوان

12 خرداد 1395

دفاع پايان نامه خانم دكتر ثناخوان

دفاع پايان نامه آقاي دكتر عزيزيان

12 خرداد 1395

دفاع پايان نامه آقاي دكتر عزيزيان

دفاع پايان نامه آقاي دكتر سرداري پور

12 خرداد 1395

دفاع پايان نامه آقاي دكتر سرداري پور

دفاع پايان نامه خانم دكتر فرقاني

12 خرداد 1395

دفاع پايان نامه خانم دكتر فرقاني

استقبال از ماه نزول قرآن

17 خرداد 1395

استقبال از ماه نزول قرآن

دعاي روز اول ماه مبارك رمضان

18 خرداد 1395

دعاي روز اول ماه مبارك رمضان

دعاي روزهاي دوم- سوم - چهارم و پنجم ماه رمضان

19 خرداد 1395

دعاي روزهاي دوم- سوم - چهارم و پنجم ماه رمضان

دعاي روز ششم ماه رمضان

22 خرداد 1395

دعاي روز ششم ماه رمضان

دعاي روز هفتم ، هشتم و نهم ماه رمضان

24 خرداد 1395

دعاي روز هفتم ، هشتم و نهم ماه رمضان

دعاي روز دهم و يازدهم ماه رمضان

26 خرداد 1395

دعاي روز دهم و يازدهم ماه رمضان

دعاي روز دوازدهم و سيزدهم ماه رمضان

29 خرداد 1395

دعاي روز دوازدهم و سيزدهم ماه رمضان

دعاي روز چهاردهم و پانزدهم ماه رمضان

30 خرداد 1395

دعاي روز چهاردهم و پانزدهم ماه رمضان

دعاي روز 16-17-18-19 ماه رمضان

31 خرداد 1395

دعاي روز 16-17-18-19 ماه رمضان

يا علي (ع) مدددي كن ما را

5 تیر 1395

يا علي (ع) مدددي كن ما را

دعاي روز 20 و 21 رمضان

5 تیر 1395

دعاي روز 20 و 21 رمضان

دعاي روز 22 ماه رمضان

9 تیر 1395

دعاي روز 22 ماه رمضان

دعاي روز 23و 24 و 25 ماه رمضان

9 تیر 1395

دعاي روز 23و 24 و 25 ماه رمضان

دعاي روز 26 ماه رمضان

12 تیر 1395

دعاي روز 26 ماه رمضان

دعاي روز 27 ماه رمضان

12 تیر 1395

دعاي روز 27 ماه رمضان

دعاي روز 28 رمضان

15 تیر 1395

دعاي روز 28 رمضان

تعداد آیتم ها در هر صفحه