دفاع از پايان نامه آقاي دكتر بهرامي

دفاع از پايان نامه آقاي دكتر بهرامي

27 اردیبهشت 1394

بسمه تعالي مراسم دفاع از پايان نامه آقاي دكتر مجيد بهرامي دستيار سال سوم رشته تخصصي پزشكي قانوني با عنوان : « بررسي فراواني علل مرگ و مير در كودكان زير 5 سال ارجاع شده به سالن تشريح تهران در طي ده سال گذشته » به راهنمايي آقاي دكتر آرش عكاظي در روز يكشنبه مورخ 27/2/94 ساعت 13 در كلاس گروه پزشكي قانوني دانشكده پزشكي برگزار مي گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0