دفاع پايان نامه خانم دكتر رستميان

دفاع پايان نامه خانم دكتر رستميان

1 اردیبهشت 1

بسمه تعالي دفاع از پايان نامه تخصصي خانم دكتر نرگس رستميان دستيار سال سوم رشته تخصصي پزشكي قانوني با عنوان « بررسي علل مسموميت دارويي حاد در نوجوانان 13 تا 18 ساله بستري شده در بيمارستان بهارلو تهران از سال  91 الي 93 » به راهنمايي آقاي دكتر بهنوش و آقاي دكتر تقدسي نژاد و مشاوره آقاي دكتر سليمي در روز دوشنبه مورخ 28/2/94 ساعت13 در كلاس گروه پزشكي قانوني دانشكده پزشكي برگزارگرديد.  

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0