برنامه مدون باز آموزی گروه جراحی عمومی

23 خرداد 1385

برنامه مدون باز آموزی گروه جراحی عمومی

مجهزترین مرکز آموزشی درمانی بیماریهای کولورکتال

26 تیر 1385

مجهزترین مرکز آموزشی درمانی بیماریهای کولورکتال

برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی عمومی

2 مرداد 1385

برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی عمومی

ترم اول سال تحصیلی 86 - 85 کارآموزان گروه جراحی در بیمارستان امام خمینی

26 شهریور 1385

ترم اول سال تحصیلی 86 - 85 کارآموزان گروه جراحی در بیمارستان امام خمینی

نفرات اول تا سوم بورد تخصصی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

26 شهریور 1385

نفرات اول تا سوم بورد تخصصی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

امتحان osce

3 مهر 1385

امتحان osce

برنامه مدون گروه جراحی عمومی دانشگاه تهران

29 مهر 1385

برنامه مدون گروه جراحی عمومی دانشگاه تهران

جلسه شورای پزوهشی گروه جراحی عموی

29 مهر 1385

جلسه شورای پزوهشی گروه جراحی عموی

برنامه مدون باز آموزی

23 آبان 1385

برنامه مدون باز آموزی

برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی

25 آذر 1385

برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی

فراخوان مقاله

14 بهمن 1385

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله - کنگره سراسری جراحی تیروئید و پاراتیروئید

19 بهمن 1385

فراخوان مقاله - کنگره سراسری جراحی تیروئید و پاراتیروئید

Case Problem Solving

21 بهمن 1385

Case Problem Solving

کنگره ها و برنامه های مدون کنگره ها و برنامه های مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی عمومی

22 فروردین 1386

کنگره ها و برنامه های مدون کنگره ها و برنامه های مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه جراحی - انجمن عمی جراحان عمومی ایران برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی عمومی

22 فروردین 1386

دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه جراحی - انجمن عمی جراحان عمومی ایران برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی عمومی

امتحان OSCE قابل توجه کلیه کارورزان محترم گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

22 فروردین 1386

امتحان OSCE قابل توجه کلیه کارورزان محترم گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

22 فروردین 1386

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه پژوهشی گروه جراحی

29 مهر 1386

جلسه پژوهشی گروه جراحی

تاریخ و مباحث آزمون دوره ای گروه جراحی دانشگاه تهران

29 مهر 1386

تاریخ و مباحث آزمون دوره ای گروه جراحی دانشگاه تهران

دوره یکماهه پایه جراحی لاپاروسکوپی

29 مهر 1386

دوره یکماهه پایه جراحی لاپاروسکوپی

تبریک روز معلم

10 اردیبهشت 1387

تبریک روز معلم

قابل توجه کلیه کارورزان گروه جراحی

11 اردیبهشت 1387

قابل توجه کلیه کارورزان گروه جراحی

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه جراحی

11 اردیبهشت 1387

قابل توجه کلیه دستیاران محترم گروه جراحی

ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

21 اردیبهشت 1387

ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

log book جراحی عمومی جهت دستیاران

21 اردیبهشت 1387

log book جراحی عمومی جهت دستیاران

اخلاق پسندیده از نهج الفصاحه

8 خرداد 1387

اخلاق پسندیده از نهج الفصاحه

قابل توجه دستیاران جراحی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

8 خرداد 1387

قابل توجه دستیاران جراحی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

گارگاه فراگیری مهارت های جراحی

12 خرداد 1387

گارگاه فراگیری مهارت های جراحی

برگزیده ای از نهج الفصاحه

16 خرداد 1387

برگزیده ای از نهج الفصاحه

قابل توجه کلیه دستیاران گروه جراحی

22 خرداد 1387

قابل توجه کلیه دستیاران گروه جراحی

سخنان حکمت آمیز از نهج البلاغه

22 خرداد 1387

سخنان حکمت آمیز از نهج البلاغه

تفسیر آیه 188 از سوره بقره

25 خرداد 1387

تفسیر آیه 188 از سوره بقره

تفسیر آیه 1 سوره فاتحه (حمد)

26 خرداد 1387

تفسیر آیه 1 سوره فاتحه (حمد)

قابل توجه کلیه دانشجویان جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شریعتی

26 خرداد 1387

قابل توجه کلیه دانشجویان جراحی عمومی بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شریعتی

تفسیر آیه 22 از سوره بقره

27 خرداد 1387

تفسیر آیه 22 از سوره بقره

برگزیده از نهج الفصاحه

29 خرداد 1387

برگزیده از نهج الفصاحه

ماه مبارک رجب ( چهارمین ماه حرام)

15 تیر 1387

ماه مبارک رجب ( چهارمین ماه حرام)

تفسیر سوره بقره آیه 261

16 تیر 1387

تفسیر سوره بقره آیه 261

نهج الفصاحه

17 تیر 1387

نهج الفصاحه

قابل توجه کلیه دستیاران فوق تخصصی

17 تیر 1387

قابل توجه کلیه دستیاران فوق تخصصی

برگزیده از نهج البلاغه

18 تیر 1387

برگزیده از نهج البلاغه

تفسیر سوره بقره آیه 281

19 تیر 1387

تفسیر سوره بقره آیه 281

اعتکاف

25 تیر 1387

اعتکاف

جشن ولادت حضرت قائم

17 مرداد 1387

جشن ولادت حضرت قائم

موفقیت دستیاران جراحی عمومی

5 شهریور 1387

موفقیت دستیاران جراحی عمومی

نفرات ممتاز امتحان بورد تخصصی جراحی عمومی

5 شهریور 1387

نفرات ممتاز امتحان بورد تخصصی جراحی عمومی

روش های ارزیابی دستیاران گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

17 مهر 1387

روش های ارزیابی دستیاران گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

قابل توجه کلیه کارآموزان محترم گروه جراحی دانشگاه تهران

3 دی 1387

قابل توجه کلیه کارآموزان محترم گروه جراحی دانشگاه تهران

برنامه هفتگی راند اخلاق پزشکی

3 دی 1387

برنامه هفتگی راند اخلاق پزشکی

جلسه شورای اجرائی گروه جراحی

3 دی 1387

جلسه شورای اجرائی گروه جراحی

تعداد آیتم ها در هر صفحه