برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی

برنامه مدون ویژه باز آموزی متخصصین جراحی

25 آذر 1385

برنامه مدون ویژه باز اموزی متخصصین جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای امتیاز باز آموزیروز اول: شروع برنامه ساعت 7:30چهارشنبه 20.10.85 مبحث: جراحی آدرنال و پاراتیروئید........................................................................................روز دوم: شروع برنامه ساعت 7:30پنجشنبه 21.10.85 مبحث:جراحی پانکراس.......................................................................................مکان : تالار امام ( بیمارستان امام خمینی تهران)دبیر برنامه: سید فرامرز کریمیان - استاد یار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهرانامتیاز : 10 محل ثبت نام: همان روز برنامه در محل برگزاری برنامه ( تالار امام)تلفن تماس: 66937185 - دفتر مدیر گروه جراحی - بیمارستان امام خمینی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0