ترم اول سال تحصیلی 86 - 85 کارآموزان گروه جراحی در بیمارستان امام خمینی

ترم اول سال تحصیلی 86 - 85 کارآموزان گروه جراحی در بیمارستان امام خمینی

26 شهریور 1385

ضمن خیر مقدم به کلیه دانشجویان خصوصا دانشجویان جراحی بیمارستان امام خمینی که از تاریخ 25/6/85 لغایت 25/6/85در بخشهای جراحی امام جهت کارآموزی دوره خود را شروع کرده اند. تعداد دانشجویان معرفی شده در گروه جراحی عمومی 25 نفر می باشد که در بخش جراحی ولی عصر 5 نفربخش جراحی سه 6 نفربخش جراحی چهار 7 نفربخش جراحی پنج 7 نفرزیر نظر اساتید محترم کارآموزی خواهند دید برای این عزیزیان آرزوی سلامتی و موفقیت از خداوند منان خواستاریم.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0