دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي

23 خرداد 1385

دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي

موسسه پزشكي جنين ايرانيان (FMF IRAN) و مركز تحقيقات بهداشت باروري برگزار ميكنند

23 خرداد 1385

موسسه پزشكي جنين ايرانيان (FMF IRAN) و مركز تحقيقات بهداشت باروري برگزار ميكنند

راهنماي تنظيم و ارائه خلاصه مقالات دهمين كنگره زنان و مامائي

23 خرداد 1385

راهنماي تنظيم و ارائه خلاصه مقالات دهمين كنگره زنان و مامائي

كنفرانس ماهانه انجمن متخصصين زنان و مامائي ايران

2 مرداد 1385

كنفرانس ماهانه انجمن متخصصين زنان و مامائي ايران

موفقيت عضو هيأت علمي دانشگاه در كسب عنوان محقق برگزيده IRPC

9 آبان 1385

موفقيت عضو هيأت علمي دانشگاه در كسب عنوان محقق برگزيده IRPC

كنفرانسهاي ماهانه گروه زنان و زايمان

27 فروردین 1386

كنفرانسهاي ماهانه گروه زنان و زايمان

امتحان داخلی دستیاران گروه زنان

28 آبان 1386

امتحان داخلی دستیاران گروه زنان

امتحان کار ورزان در گروه زنان

18 آذر 1386

امتحان کار ورزان در گروه زنان

درگذشت سرکار خانم دکتر ربابه بهدانی عضو هئیت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دی 1386

درگذشت سرکار خانم دکتر ربابه بهدانی عضو هئیت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری کلاس آسکی جهت دستیاران سال 4 گروه زنان

15 بهمن 1386

برگزاری کلاس آسکی جهت دستیاران سال 4 گروه زنان

برگزاری امتحان کارورزان

6 آذر 1387

برگزاری امتحان کارورزان

برگزاری کنفرانس گروه انکولوژی در روزهای یکشنبه در کلاس درس گروه

6 آذر 1387

برگزاری کنفرانس گروه انکولوژی در روزهای یکشنبه در کلاس درس گروه

کلاس درس جهت کارورزان در بیمارستان و لیعصر

6 آذر 1387

کلاس درس جهت کارورزان در بیمارستان و لیعصر

دستیاران جدید الورود

27 مرداد 1388

دستیاران جدید الورود

برنامه ریزی جهت دستیاران جدیدالورود

27 مرداد 1388

برنامه ریزی جهت دستیاران جدیدالورود

برگزاری امتحان دانشجویان گروه زنان

27 مرداد 1388

برگزاری امتحان دانشجویان گروه زنان

امتحان دستیاران گروه زنان و زایمان

19 آبان 1388

امتحان دستیاران گروه زنان و زایمان

برنامه مدون متخصصین زنان و زایمان از تاریخ 27لغایت 30/10/88 دارای 20 امتیاز مدون

9 دی 1388

برنامه مدون متخصصین زنان و زایمان از تاریخ 27لغایت 30/10/88 دارای 20 امتیاز مدون

تقسیم بندی پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون تخصصی گروه زنان و زایمان

27 تیر 1390

تقسیم بندی پذیرفته شدگان سی و هشتمین آزمون تخصصی گروه زنان و زایمان

کنفرانس گروه نازایی

30 مهر 1390

کنفرانس گروه نازایی

برنامه کلاس درس دستیاران در بیمارستان ولیعصر روزهای پنج شنبه 9:30 -8

30 مهر 1390

برنامه کلاس درس دستیاران در بیمارستان ولیعصر روزهای پنج شنبه 9:30 -8

کنفرانس گروه انکولوژی زنان در کلاس درس هر دوشنبه

21 دی 1390

کنفرانس گروه انکولوژی زنان در کلاس درس هر دوشنبه

کنفرانس گروه نازایی زنان در کلاس درس بخش زنان واقع در بیمارستان ولی عصر (عج) هر چهارشنبه برگزار میگردد .

21 دی 1390

کنفرانس گروه نازایی زنان در کلاس درس بخش زنان واقع در بیمارستان ولی عصر (عج) هر چهارشنبه برگزار میگردد .

تعداد آیتم ها در هر صفحه