امتحان کار ورزان در گروه زنان

امتحان کار ورزان در گروه زنان

18 آذر 1386

امتحان کارورزان گروه زنان در دومین چهاشنبه هر ماه در یکی ازبیمارستان زنان ( امام خمنیی - شریعتی - آرش و میرزا کوچک خان ) برگزار میگردد امتحان این دوره در دومین چهاشنبه دی ماه در بیمارستان آرش برگزار میگردد

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0