برگزاری کلاس آسکی جهت دستیاران سال 4 گروه زنان

برگزاری کلاس آسکی جهت دستیاران سال 4 گروه زنان

15 بهمن 1386

برگزاری کلاس آسکی جهت دستیاران سال 4 گروه زنان در تاریخ 18/11/86 دربیمارستان میرزا کوچک خان برگزار میگردد .حضور کلیه دستیاران سال چهار ازکلیه مراکز بیمارستانی میرزا کوچک خان - امام خمینی - شریعتی و آرش ضروری می باشد .

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0