معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
23 خرداد 1385
دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي
23 خرداد 1385
موسسه پزشكي جنين ايرانيان (FMF IRAN) و مركز تحقيقات بهداشت باروري برگزار ميكنند
23 خرداد 1385
راهنماي تنظيم و ارائه خلاصه مقالات دهمين كنگره زنان و مامائي
2 مرداد 1385
كنفرانس ماهانه انجمن متخصصين زنان و مامائي ايران
9 آبان 1385
موفقيت عضو هيأت علمي دانشگاه در كسب عنوان محقق برگزيده IRPC
27 فروردین 1386
كنفرانسهاي ماهانه گروه زنان و زايمان
28 آبان 1386
امتحان داخلی دستیاران گروه زنان
18 آذر 1386
امتحان کار ورزان در گروه زنان
2 دی 1386
 درگذشت سرکار خانم دکتر ربابه بهدانی عضو هئیت علمی گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران
15 بهمن 1386
برگزاری کلاس آسکی جهت دستیاران سال 4 گروه زنان