انتخابات جديد مدير گروه در گروه ايمونولوژي

انتخابات جديد مدير گروه در گروه ايمونولوژي

11 تیر 1385

دكتر محمد وجگاني در انتخابات جديد، مجددا به سمت مدير گروه ايمونولوژي برگزيده شدند.انتخاب شايسته ايشان را تبريك عرض مي نماييم . گروه ايمونولوژي

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0