بررسي تاثير فراورده هاي ميكربي مختلف در افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك براي ايمنوتراپي سرطان

بررسي تاثير فراورده هاي ميكربي مختلف در افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك براي ايمنوتراپي سرطان

28 شهریور 1385

بررسي تاثير فراورده هاي ميكربي مختلف در افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك براي ايمنوتراپي سرطان موضوع پايان نامه خانم معصومه معتمدي دانشجوي كارشناسي ارشد گروه ايمونولوژي مي باشد اين پايان نامه برانمايي دكتر جمشيد حاجتي در روز دوشنبه 27/6/85 در تالار حبيبي برگزار گرديد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0