معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
25 آبان 1387
كارگاه  پيشگيري و درمان HIV
11 آذر 1387
پانسمان مدرن در زخمها
16 آذر 1387
برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دوره تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري در گروه عفوني
18 آذر 1387
برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( تب و نوتروپني) در گروه عفوني
26 آذر 1387
جلسه مورتاليته در گروه عفوني
4 دی 1387
گزارش روتيشن يك ماهه طب سنتي در گروه عفوني
5 دی 1387
برنامه هفتگي ژونال كلاب  با موضوع ( هپاتيت C در شرايط خاص) در گروه عفوني
5 دی 1387
برنامه هفتگي ژونال كلاب  با موضوع ( هپاتيت B در شرايط خاص) در گروه عفوني
5 دی 1387
برنامه آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و سردرد )
16 دی 1387
CPC  Patient Discussion در گروه عفوني