كارگاه پيشگيري و درمان HIV

25 آبان 1387

كارگاه پيشگيري و درمان HIV

پانسمان مدرن در زخمها

11 آذر 1387

پانسمان مدرن در زخمها

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دوره تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري در گروه عفوني

16 آذر 1387

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دوره تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري در گروه عفوني

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( تب و نوتروپني) در گروه عفوني

18 آذر 1387

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( تب و نوتروپني) در گروه عفوني

جلسه مورتاليته در گروه عفوني

26 آذر 1387

جلسه مورتاليته در گروه عفوني

گزارش روتيشن يك ماهه طب سنتي در گروه عفوني

4 دی 1387

گزارش روتيشن يك ماهه طب سنتي در گروه عفوني

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( هپاتيت C در شرايط خاص) در گروه عفوني

5 دی 1387

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( هپاتيت C در شرايط خاص) در گروه عفوني

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( هپاتيت B در شرايط خاص) در گروه عفوني

5 دی 1387

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( هپاتيت B در شرايط خاص) در گروه عفوني

برنامه آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و سردرد )

5 دی 1387

برنامه آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و سردرد )

CPC Patient Discussion در گروه عفوني

16 دی 1387

CPC Patient Discussion در گروه عفوني

برنامه آموزشي دستياران گروه عفوني Procedures in clinical medicine

29 دی 1387

برنامه آموزشي دستياران گروه عفوني Procedures in clinical medicine

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( پاي ديابتي ) در گروه عفوني

1 بهمن 1387

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( پاي ديابتي ) در گروه عفوني

جلسه مورتاليته ( بررسي پرونده بيماران فوت شده ) در گروه عفوني

1 بهمن 1387

جلسه مورتاليته ( بررسي پرونده بيماران فوت شده ) در گروه عفوني

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و سرفه )

1 بهمن 1387

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و سرفه )

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( چك ليست آنتي بيوتيك ها )

1 بهمن 1387

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( چك ليست آنتي بيوتيك ها )

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و راش )

1 بهمن 1387

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و راش )

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و آرتريت )

5 بهمن 1387

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و آرتريت )

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و اسهال )

8 بهمن 1387

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و اسهال )

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و گلو درد )

8 بهمن 1387

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و گلو درد )

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و لنفادنوپاتي )

8 بهمن 1387

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و لنفادنوپاتي )

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( اصول كموپروفيلاكسي )

8 بهمن 1387

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( اصول كموپروفيلاكسي )

شروع كلاس درس عفوني نظري

8 بهمن 1387

شروع كلاس درس عفوني نظري

برنامه هفتگی ژورنال کلاپ با موضوع بیماریهای آمیزشی

8 بهمن 1387

برنامه هفتگی ژورنال کلاپ با موضوع بیماریهای آمیزشی

Work shop با ( موضوع دستورالعمل كشوري مبارزه با سل )

10 بهمن 1387

Work shop با ( موضوع دستورالعمل كشوري مبارزه با سل )

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( پنوموني هاي بيمارستاني) در گروه عفوني

21 بهمن 1387

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( پنوموني هاي بيمارستاني) در گروه عفوني

Work shop با موضوع ( برخورد با عوارض داروهاي ضد سل ) در گروه عفوني

27 بهمن 1387

Work shop با موضوع ( برخورد با عوارض داروهاي ضد سل ) در گروه عفوني

كلاس آموزشي دانشجويان با موضوع ( تب و سرفه ) در آموزش گروه عفوني

30 بهمن 1387

كلاس آموزشي دانشجويان با موضوع ( تب و سرفه ) در آموزش گروه عفوني

كلاس آموزشي دانشجويان با موضوع ( اصول ايزولاسيون) در آموزش گروه عفوني

30 بهمن 1387

كلاس آموزشي دانشجويان با موضوع ( اصول ايزولاسيون) در آموزش گروه عفوني

برگزاري جلسه شوراي گروه و پژوهشي در آموزش گروه عفوني

30 بهمن 1387

برگزاري جلسه شوراي گروه و پژوهشي در آموزش گروه عفوني

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني

10 اسفند 1387

كلاس آموزشي دانشجويان گروه عفوني

برگزاري دفاع پايان نامه دكتري عمومي در گروه عفوني

11 اسفند 1387

برگزاري دفاع پايان نامه دكتري عمومي در گروه عفوني

هم پيمان در برابر گسترش ايدز - گروه عفوني

22 اسفند 1387

هم پيمان در برابر گسترش ايدز - گروه عفوني

تبریک سال نو (گروه عفونی)

8 فروردین 1388

تبریک سال نو (گروه عفونی)

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( بيماريهاي عفوني در حاملگي ) در گروه عفوني

27 فروردین 1388

برنامه هفتگي ژونال كلاب با موضوع ( بيماريهاي عفوني در حاملگي ) در گروه عفوني

دفاع پايان نامه در گروه عفوني

30 فروردین 1388

دفاع پايان نامه در گروه عفوني

امتحان دانشجويان گروه عفوني

6 اردیبهشت 1388

امتحان دانشجويان گروه عفوني

كلاس آموزش هفتگي دانشجويان گروه عفوني

6 اردیبهشت 1388

كلاس آموزش هفتگي دانشجويان گروه عفوني

مراسم تقدير و تشكر از اساتيد گروه عفوني

8 اردیبهشت 1388

مراسم تقدير و تشكر از اساتيد گروه عفوني

آنفلونزاي خوكي چيست؟

9 اردیبهشت 1388

آنفلونزاي خوكي چيست؟

سمينار يكروزه آنفلونزاي خوكي

13 اردیبهشت 1388

سمينار يكروزه آنفلونزاي خوكي

كلاس آموزشي دستيارن گروه عفوني

15 اردیبهشت 1388

كلاس آموزشي دستيارن گروه عفوني

معرفي واكسن E.coli در كنترل عفونتهاي ادراري راجعه در گروه عفوني

17 اردیبهشت 1388

معرفي واكسن E.coli در كنترل عفونتهاي ادراري راجعه در گروه عفوني

برگزاري جلسه مورتاليتي در گروه عفوني

3 خرداد 1388

برگزاري جلسه مورتاليتي در گروه عفوني

برگزاري امتحان كارورزان گروه عفوني

12 خرداد 1388

برگزاري امتحان كارورزان گروه عفوني

برگزاري جلسه كنترل عفونت در گروه عفوني

18 خرداد 1388

برگزاري جلسه كنترل عفونت در گروه عفوني

كارگاه يك روزه HIV/AIDS در گروه عفوني

27 خرداد 1388

كارگاه يك روزه HIV/AIDS در گروه عفوني

برنامه هفتگي ژونال كلاب در گروه عفوني

6 تیر 1388

برنامه هفتگي ژونال كلاب در گروه عفوني

دفاع پايان نامه در گروه عفوني ( دكتري تخصصي )

24 تیر 1388

دفاع پايان نامه در گروه عفوني ( دكتري تخصصي )

آنفولانزای H1N1 ( آنفلانزای خوکی) گروه عفوني

12 مرداد 1388

آنفولانزای H1N1 ( آنفلانزای خوکی) گروه عفوني

کسب رتبه دستیاران گروه عفونی در امتحانات برد تخصصی

27 مرداد 1388

کسب رتبه دستیاران گروه عفونی در امتحانات برد تخصصی

تعداد آیتم ها در هر صفحه