برنامه آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و سردرد )

برنامه آموزشي دانشجويان گروه عفوني با موضوع ( تب و سردرد )

5 دی 1387

به اطلاع دانشجويان مي رسانيم كه كلاس آموزشي روز يكشنبه8 /10/87 ساعت 8 صبح با موضوع تب و سردرد توسط سركار آقاي دكتر مهرداد حسيبي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در كلاس درس عفوني بيمارستان امام خميني (ره) برگزار مي گردد.حضور كليه دانشجويان گروه عفوني الزامي مي باشد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0