پانسمان مدرن در زخمها

پانسمان مدرن در زخمها

11 آذر 1387

قابل توجه دستياران ، كارورزان و پرستاران محترم گروه عفوني پانسمان مدرن در زخمها توسط (شركت عطا طب) روز سه شنبه 26/9/87 ساعت 12 درکلاس درس عفونی برگزار مي گردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0