معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
10 مرداد 1385
تقدير و تشكر دكتر فروتن مدير گروه داخلي دانشكده پزشكي از دكتر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران
2 دی 1386
 امتحان کارآموزان داخلی
2 دی 1386
معرفي بيمارهاي جالب در گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)
1 اسفند 1386
 برگزاری آزمون کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
1 اسفند 1386
 کنفرانس هفتگی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)
5 اسفند 1386
 جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی
22 اسفند 1386
 برگزاری جلسه دفاعیه تخصصی بیمارستان امام خمینی
26 فروردین 1387
 برگزاری امتحان OSCE  دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم
1 اردیبهشت 1
 امتحان معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای گروه داخلی
2 خرداد 1387
 برگزاری شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم