اطلاعيه شماره 11 دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي در خصوص جايزه KUWAIT

اطلاعيه شماره 11 دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي در خصوص جايزه KUWAIT

18 اردیبهشت 1385

اطلاعيه شماره 11 دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي در خصوص جايزه KUWAIT موسسه (The Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences ( KFAS جايزه KUWAIT را به افراد شاخص در زمينه علوم اهدا مي كند. جوايز سال 2006 مربوط به زمينه هاي زير است:Basic Sciencs_Optical SciencesApplied Sciences_CorrosionEconomic and Social Sciences_Future of Arabic Economy in light of the New World OrderArts and Literature _ Contemporary Voyages LiteratureArabic and Islamic Scientific Heritage _ Botany , Agriculture and Irrigation of the Arabآخرين مهلت درخواست 9 آبان 1385 مي باشد.لطفا جهت اطلاعات بيشتر به سايت http://medicalmycology.org/kifas.htm مراجعه نمائيد.دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي واقع در طبقه دوم ساختمان معاونت پژوهشي _ كوچه عنايت آماده هر گونه راهنمائي و مشاوره در اين زمينه مي باشد. آدرس دفتر به شرح زير است:oir@sina.tums.ac.ir

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0