اطلاعيه شماره 12 دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي در خصوص بورس تحصيلي موسسه ESH

اطلاعيه شماره 12 دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي در خصوص بورس تحصيلي موسسه ESH

26 اردیبهشت 1385

موسسه غير انتفاعي ESH كه توسط Eropean Commissin s Marie Curie Actions programme حمايت مي شود در زمينه آموزش مستمر بورس تحصيلي ارائه مي دهد.آخرين فرصت براي پذيرش 24 مرداد 1385 ميباشد . جهت اطلاعات بيشتر به سايت http://www.esh.org مراجعه نمائيد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0