اطلاعيه شماره 13 دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي درخصوص كنفرانس ECDO

اطلاعيه شماره 13 دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي درخصوص كنفرانس ECDO

24 خرداد 1385

موسسهThe European Cell Death Organization براي چهاردهمين بار كنفرانس سالانه خود را در شهر كاگلياري ايتاليا از تاريخ 29 سپتامبر تا 4 اكتبر 2006 بر گزار مي كند .جهت دريافت اطلاعات بيشترمي توانيد به سايت www.dmbr.ugent.be/ecdo مراجعه نماييد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0