دانشگاهها و موسساتی که با دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهم نامه همکاری امضاء کرده اند.

دانشگاهها و موسساتی که با دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهم نامه همکاری امضاء کرده اند.

26 تیر 1384

1. دانشکده بهداشت و دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه پيتزبرگ ، پنسيلوانيا ، آمريکا(اعتبار تا 2002) 2. دپارتمان جراحی توراسيک و کارديوواسکولار بيمارستان Pitie-Salpotriore دانشکده پزشکی Pitie-Salpotriore پاريس و دپارتمان جراحی توراسيک و کارديوو اسکولار مرکز پزشکی امام خمينی دانشکده پزشکی 3. آژانس بين المللی تحقيقات سرطان دانشگاه ليون فرانسه (IARC) و دانشگاه علوم پزشکی تهران (Tums) (اعتبار تا 2001) 4. دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه جورج واشنگتن 5. دانشگاه کوازلوناتال آفريقای جنوبی6. دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه پرتوريا، آفريقای جنوبی 7. تفاهم نامه بين بيمارستان امام خمينی دانشکده پزشکی و بخش کارديوواسکولار انستيتو تحقيقات قلب اوتاوا (اعتبار تا 2004)8. دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه هاروارد .9. دانشکده بهداشت و دانشگاه کاليفرنيا ، لوس آنجلس آمريکا10. دپارتمان فارماکولوژی بالينی دانشگاه کلودبرنارد ليون فرانسه و دپارتمان فارماکولوژی دانشکده پزشکی 11. دانشکده بهداشت و دانشکده پزشکی دانشگاه کارل فرانزنس (Karl-Franzens ) اتريش12. دانشگاه علوم پزشکی آفريقای جنوبی (MEDUNSA ) 13. دانشگاه علوم پزشکی شفيلد انگلستان 14. کميته اطلاعات علمی طب اورژانس ، معاونت های درمان و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دپارتمان اورژانس پزشکی دانشگاه جورج واشنگتن ، مراکز و دانشگاههای همکار در آمريکا شامل دانشگاههای Penn State ،Oregon , Johns Hop Kins, Loma Linda

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0